Bộ Sưu Tập Cá Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Thơ Văn Lý - Trần Tư liệu các di tích được xếp hạng ở An Giang
 
Giúp tạo bộ sưu tập mới, chỉnh sửa hoặc thêm mới, hoặc xoá bộ sưu tập đã có
Chức năng cung cấp các thông tin về phần mềm Greenstone và dự án New Zealand Digital Library nơi mà phần mềm được bắt nguồn.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Greenstone
 

Greenstone là một bộ phần mềm dùng để xây dựng và phân phối các bộ sưu tập thư viện số. Nó cung cấp một phương pháp mới để tổ chức và xuất bản thông tin trên Internet hoặc trên CD-ROM. Greenstone là sản phẩm của dự án New Zealand Digital Library của trường đại học University of Waikato, được phát triển và phân phối với sự tham gia của UNESCOHuman Info NGO. Đây là phần mềm mã nguồn mở được cung cấp trên http://greenstone.org theo thoả thuận đăng kí GNU General Public License.

Mục tiêu của phần mềm là cung cấp cho người sử dụng, đặc biệt là các trường đại học, các thư viện hoặc trong các trụ sở công cộng xây dựng các thư viện số riêng của họ. Các thư viện số làm thay đổi nhanh chóng cách thức thông tin được thu thập và phổ biến trong các thành viên của UNESCO và các cơ quan trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và văn hóa trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển. Chúng tôi hy vọng rằng phần mềm thư viện số này sẽ gia tăng hiệu quả trong việc chia sẻ thông tin và công bố rộng rãi chúng.

Phần mềm này được phát triển và phân phối dưới sự hợp tác hiệu quả giữa ba đơn vị vào tháng 8 năm 2000.

New Zealand Digital Library Project at the University of Waikato
Phần mềm Greenstone được mở rộng từ dự án này và ý tưởng ban đầu của dự án được phát triển bởi Communication Sub-Commission của New Zealand National Commission cho UNESCO như là một phần đóng góp của New Zealand cho các chương trình của UNESCO.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Mục tiêu chính của UNESCO là quảng bá các thông tin về giáo dục, khoa học và văn hoá trên toàn thế giới, đặc biệt đối các quốc gia đang phát triển. Việc sử dụng rộng rãi các phương tiện thông tin liên lạc được xem như một công cụ quan trọng trong việc thực thi mục tiêu này
UNESCO logo
The Human Info NGO, based in Antwerp, Belgium
Dự án này hợp tác với các cơ quan UN & NGOs. Đây là hai tổ chức này nổi tiếng trên thế giới trong việc số hoá và phổ biến các tài liệu liên quan đến sự phát triển của nhân loại.
Human Info logo