top
logo
English (United Kingdom)Tiếng Việt (Vietnamese)

Có thể bạn chưa biết

Giờ phục vụ

  Thời gian mở cửa   Lịch trực Thư viện   Sự kiện trong tháng 

Trang chủ Tài liệu của Thư viện Thông báo sách mới tháng 12
Thông báo sách mới tháng 12
Người đăng Thư viện   
Thứ năm, 24 Tháng 12 2009 10:20

 

KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC
1/. GOMM, ROGER. Social research methodology : A critical introduction / Roger Gomm. - 2nd ed.. - N.Y. : Palgrave Macmillan, 2008. - 428 p. ; 25 cm
Ký hiệu môn loại: 300.72
Số ĐKCB: MD059880
NGÔN NGỮ
1/. ADAM, GARRY. 101 helpful hints for IELTS academic module / Garry Adam, Tery Peck. - TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2007. - 175tr ; 29cm
Ký hiệu môn loại: 428.24
Số ĐKCB: MD059860 - MD059861
2/. ADAMS, GARRY. 202 Useful exercises for IELTS : for Academic & General Training Module candidates / Garry Adams, Terry Peck. - TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2007. - 128tr ; 29cm
Ký hiệu môn loại: 428.24
Số ĐKCB: MD059858 - MD059858
3/. CROOKS, RICK. Toefl - IBT : 120 Listening / Rick Crooks. - TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2009. - 369tr ; 24cm + 1CD-Rom & MP3
Ký hiệu môn loại: 428.24
Số ĐKCB: MD059844 - MD059845
4/. ĐIỀN TỊNH TIÊN. Speaking strategies for the IELTS test / Điền Tịnh Tiên; Lê Huy Lâm. - TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2006. - 227tr ; 26cm
Tóm tắt: Sách cho học sinh (19 bài) và sách cho giáo viên (đáp án và bài tập); Đàm thoại, các câu hỏi luyện tập, bài thi nói mẫu có kèm theo băng.
Ký hiệu môn loại: 428.24
Số ĐKCB: MD059854 - MD059855
5/. GREEN, SHARON WEINER. Barron's GRE graduate record examination / Sharon Weiner Green, Ira K. Wolf. - 17th ed.. - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2009. - 543 tr. ; 26 cm + 1 đĩa CD-ROM
Ký hiệu môn loại: 428.24
Số ĐKCB: MD059879
6/. Hooked on TOEFL : Listening - cram course / Lê Huy Lâm: chuyển ngữ phần chú giải. - TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2007. - 431tr ; 26cm
Ký hiệu môn loại: 428.24
Số ĐKCB: MD059852 - MD059853
7/. HOWARD. IBT Toefl complete / Howard, Lynn, Jessop. - TP.Hồ Chí Minh : Văn hóa Sài Gòn, 2009. - 495tr ; 26cm + 1CD-ROM
Ký hiệu môn loại: 428.24
Số ĐKCB: MD059862 - MD059863
8/. LEE, JIM. 1000 listening comprehension practice test items for the new TOEIC test / Jim Lee. - TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2008. - 447 tr. : Hình ảnh ; 29 cm + MP3 CD. - (Jim's Toeic)
Tóm tắt: Các bài test luyện kĩ năng nghe tiếng Anh trong chương trình luyện thi TOEIC.
Ký hiệu môn loại: 428.24
Số ĐKCB: MD059888
9/. LEE, JIM. 1000 reading comprehension practice test items for the new TOEIC test / Jim Lee. - TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2008. - 332tr ; 29cm
Ký hiệu môn loại: 428.24
Số ĐKCB: MD059882
10/. LOUGHEED, LIN, 1946-. Barron's IELTS = IELTS : International Language Testing System /
Lougheed, Lin. - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2009. - 356tr ; 26cm + 2 CD - Rom
Ký hiệu môn loại: 428.1076
Số ĐKCB: MD059848 - MD059849
11/. Oxford guide to British and American culture : for learners of English. - USA : Oxford University press, 2005. - 533tr ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 428.24
Số ĐKCB: MD059843
12/. Prepare for IELTS : Skills and strategies for reading and writing. - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2009. - 225tr ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 428.24
Số ĐKCB: MD059846 - MD059847
13/. SCOVELL, DONNA. 404 Essential tests for IELTS : General training module / Donna Scovell, Vickie Pastellas, Max Knobel. - TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2007. - 127tr ; 29cm
Ký hiệu môn loại: 428.24
Số ĐKCB: MD059856 - MD059857
14/. Tomato TOEIC : Compact part 3 & 4 / Lee Hyejeong ... [và những người khác] chủ biên ; Lê Huy Lâm dịch phần chú giải. - TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2009. - 225 tr. : Hình ảnh ; 26 cm + 1 đĩa MP3
Tóm tắt: Cuốn sách trình bày những dạng câu hỏi theo độ khó, theo thể loại riêng biệt và những cách diễn đạt khó, dễ nhầm lẫn theo từng loại riêng biệt cùng với hình ảnh minh họa giúp bạn đọc có thể nắm được dễ dàng.
Ký hiệu môn loại: 428.24
Số ĐKCB: MD059884
15/. Tomato TOEIC : Compact part 7 / Lee Seongryong ... [và những người khác] ; Lê Huy Lâm dịch phần chú giải. - TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2009. - 271 tr. ; 26 cm
Tóm tắt: Giới thiệu hướng dẫn luyện thi tiếng Anh TOEIC theo các thể loại bài đọc, các thể loại câu hỏi, các chiến lược.
Ký hiệu môn loại: 428.24
Số ĐKCB: MD059885
16/. Tomato TOEIC : Compact part 1 & 2 / Lee Hyejeong ... [và những người khác] chủ biên ; Lê Huy Lâm dịch phần chú giải. - TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2009. - 254 tr. : Hình ảnh ; 26 cm + 1 đĩa MP3
Tóm tắt: Cuốn sách trình bày những dạng câu hỏi theo độ khó, theo đề tài và những cách diễn đạt khó, dễ nhầm lẫn theo từng loại riêng biệt cùng với những hình ảnh minh họa giúp bạn đọc có thể nắm được dễ dàng.
Ký hiệu môn loại: 428.24
Số ĐKCB: MD059883
17/. Tomato TOEIC : Compact part 5 & 6 / Kim Jiyeon ... [và những người khác] ; Lê Huy Lâm dịch phần chú giải. - TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2009. - 246 tr. : Hình ảnh ; 26 cm
Cuốn sách trình bày những kiến thức trọng tâm cơ bản như cấu trúc, ngữ pháp, cụm từ, từ vựng và những điểm ngữ pháp cơ bản theo tiêu chuẩn thực tế
Ký hiệu môn loại: 428.24
Số ĐKCB: MD059886
18/. Tomato TOEIC writing flow / Kim Hyeon-ju ... [và những người khác] ; Lê Huy Lâm chú giải. - TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2009. - 349 tr. : Hình ảnh ; 26 cm + 1 đĩa CD-ROM
Ký hiệu môn loại: 428.24
Số ĐKCB: MD059887
19/. TRẦN VỆ ĐÔNG. Reading strategies for the IELTS test / Trần Vệ Đông, Vương Băng Hân; Lê Huy Lâm. - TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2009. - 290tr ; 26cm
Ký hiệu môn loại: 428.24
Số ĐKCB: MD059850 - MD059851
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
1/. PHAN THANH ANH. Những phát hiện khoa học nổi tiếng : Tập 1 / Phan Thanh Anh. - Hà Nội : NXB. Hà Nội, 2007. - 213tr ; 21cm
Tóm tắt: Gồm các hiện tượng tự nhiên, những thành tựu nghiên cứu ở các lĩnh vực vật lý, hóa học, sinh học, thiên văn học, ...
Ký hiệu môn loại: 500
Số ĐKCB: MD059893 - MD059894
2/. PHAN THANH ANH. Những phát hiện khoa học nổi tiếng : Tập 2 / Phan Thanh Anh. - Hà Nội : NXB. Hà Nội, 2007. - 198tr ; 21cm
Tóm tắt: Gồm những hiện tượng tự nhiên, những thành tựu nghiên cứu ở các lĩnh vực vật lý, hóa học, sinh học, thiên văn học, ...
Ký hiệu môn loại: 500
Số ĐKCB: MD059891 - MD059892
3/. PHAN THANH ANH. Những phát hiện khoa học nổi tiếng : Tập 3 / Phan Thanh Anh. - Hà Nội : NXB. Hà Nội, 2007. - 158tr ; 21cm
Tóm tắt: Gồm những hiện tượng tự nhiên, những thành tựu nghiên cứu ở các lĩnh vực vật lý, hóa học, sinh học, thiên văn học, ...
Ký hiệu môn loại: 500
Số ĐKCB: MD059889 - MD059890
KỸ THUẬT HOÁ HỌC
1/. LÊ HẠNH. 215 cách làm đẹp bằng rau, củ, quả / Lê Hạnh. - Hà Nội : Lao động, 2008. - 142tr. ; 21cm
Tóm tắt: Sách hướng dẫn cách làm đẹp bằng rau, củ, quả và các bài thuốc dưỡng sinh cho cơ thể người.
Ký hiệu môn loại: 668.55
Số ĐKCB: MD059975 - MD059976
QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG
1/. BLANCHARD, KEN. Cho là nhận / Blanchard, Ken. - T.P.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2009. - 167tr. ; 19cm
Tóm tắt: Là những câu chuyện viết về: Nhà môi giới chứng khoán trẻ tuổi; Người tài xế; Nhà điều hành đáng kính; Trang báo; Sự mong đợi; Những cánh cửa mở; Bốn yếu tố quan trọng của lòng chia sẻ; Quyền sở hữu; Mỗi ngày là một cơ hội; Bước tiếp theo; Ngôi nhà và trái tim; Bản danh sách hạnh phúc; Lòng biết ơn; Trở về; Tiết lộ mới; Ráp mọi thứ lại với nhau; Câu chuyện của tương lai; Đôi nét về tác giả Ken Blanchard.
Ký hiệu môn loại: 650.1
Số ĐKCB: MD059969 - MD059970
2/. GORE, SYLEE. English for marketing & advertising / Sylee Gore. - USA : Oxford University press, 2007. - 80 p. : col. ill. ; 26 cm + MultiROM
Tóm tắt: The book covers all the essential responsibilities of marketing and advertising departments. There is particular emphasis on the relevant vocabulary and speaking skills needed to work efficiently in English.
Ký hiệu môn loại: 658.8
Số ĐKCB: MD059881
Y HỌC
1/. NGUYỄN VĂN ĐỨC. Các bài thuốc bí truyền độc đáo chữa bệnh tiểu đường / Nguyên Văn Đức. - T.P.Hồ Chí Minh : Phương đông, 2006. - 651tr. ; 21cm
Tóm tắt: Sách viết về những quy tắc thông thường chẩn đoán và điều trị theo Tây Y; Biện chứng luận trị của Trung Y; Kinh nghiệm điều trị lâm sàng của các danh y; Những bài thuốc bí truyền độc đáo
hiệu nghiệm của Trung Y; Kỹ thuật độc đáo châm cứu và giác; Kỹ thuật kỳ diệu điều trị bằng thuốc đắp ngoài; Phương pháp điều trị bằng ăn uống; Bí quyết xoa bóp bấm huyệt; Hội tụ nhân tài trên lâm sàng; Các loại thuốc thường dùng.
Ký hiệu môn loại: 616.462
Số ĐKCB: MD059979
2/. NGUYỄN VĂN ĐỨC. Đoán bệnh qua tướng mạo : Nhìn vào nét mặt, xem lòng bàn tay, ấn vào người, quan sát dáng người, ... / Nguyễn Văn Đức. - TP.Hồ Chí Minh : Phương Đông, 2006. - 1029tr ; 21cm
Tóm tắt: Gồm 7 chương: Phương pháp chẩn đoán phần đầu và mặt, các bộ phận của cơ thể, tứ chi, da, nhị âm, mạch, đường huyết.
Ký hiệu môn loại: 615.882
Số ĐKCB: MD059980
3/. TREFFERT, DAROLD A.. Những con người lạ thường / Treffert, Darold A.. - Hà Nội : Phụ nữ, 2009. - 383tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những trường hợp mang hội chứng bác học - người mắc bệnh tự kỷ hoặc bị dị tật về não nhưng lại có khả năng lạ thường về một lĩnh vực nào đó, qua đó nghiên cứu sâu về căn bệnh này.
Ký hiệu môn loại: 616.8
Số ĐKCB: MD059962 - MD059963
VĂN HỌC & TU TỪ HỌC
1/. AHERN, CECELIA. Sức mạnh của tình yêu : PS, I love you / Ahern, Cecelia. - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2009. - 364tr. ; 21cm
Tóm tắt: Sách viết về một câu chuyện kể về những nổ lực và chiến thắng của một cô gái trẻ sau cái chết của người chồng mà cô rất mực yêu thương.
Ký hiệu môn loại: 808.831
Số ĐKCB: MD059899 - MD059900
2/. BỒ TÙNG LINH. Liêu trai chí dị : Tập 2 / Bồ Tùng Linh. - T.P.Hồ Chí Minh : Văn hóa Sài Gòn, 2006. - 712tr. ; 24cm
Tóm tắt: Sách gồm 432 truyện trong Liêu Trai chí dị và 68 truyện trong Liêu Trai chí dị thập di.
Ký hiệu môn loại: 895.13
Số ĐKCB: MD059988 - MD059989
3/. BỒ TÙNG LINH. Liêu trai chí dị : Tập 1 / Bồ Tùng Linh. - T.P.Hồ Chí Minh : Văn hóa Sài Gòn, 2006. - 622tr. ; 24cm
Tóm tắt: Sách gồm có 148 truyện.
Ký hiệu môn loại: 895.13
Số ĐKCB: MD059987
4/. BROWN, DAN. Điểm dối lừa / Brown, Dan. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2008. - 511tr ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 813.54
Số ĐKCB: MD059841 - MD059842
5/. BROWN, DAN. Mật mã Da Vinci : The da vinci code / Brown, Dan. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2006. - 537tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 813.54
Số ĐKCB: MD059835 - MD059836
6/. BROWN, DAN. Pháo đài số : Mã tuần hoàn, thật huyền bí, thật nguy hiểm và không thể phá vỡ... / Dan Brown. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2006. - 502tr. ; 24cm
Tóm tắt: Khi cỗ máy bẻ khóa mật mã dường như bất khả chiến bại của mình gặp phải một đoạn mã bí hiểm không thể phá vỡ, NASA phải cho gọi trưởng nhóm chuyên gia giải mã Susan Fletcher, một nhà toán học rất xinh đẹp và thông minh tới. Điều Susan khám phá ra sau đó đã gây sốc cho giới quyền lực: NSA đang bị đe doạ, không phải bằng súng hay bom mà là bằng một đoạn mã cực kì phức tạp mà nếu để phát tán ra sẽ có thể làm sụp đổ hoàn toàn bộ ngành tình báo Hoa Kỳ,...
Ký hiệu môn loại: 813.54
Số ĐKCB: MD059839 - MD059840
7/. BROWN, DAN. Thiên thần và ác quỷ : Angels and demons / Brown, Dan. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2007. - 636tr. ; 24cm
Tóm tắt: "Thiên thần và ác quỷ" là cuốn tiểu thuyết đầu tiên tác giả xây dựng nhân vật Langdon cùng với những kiến thức của nhân vật về nghệ thuật, biểu tượng học, mật mã, những tổ chức bí mật và vùng ranh giới giữa thiện và ác.
Ký hiệu môn loại: 813.54
Số ĐKCB: MD059837 - MD059838
8/. CHU, LAI. Phố / Chu Lai. - Hà Nội : Nxb.Hà Nội, 2006. - 346tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Số ĐKCB:
9/. CHU LAI. Nắng đồng bằng / Chu Lai. - Tái bản. - Hà Nội : Lao động, 2009. - 351tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Số ĐKCB: MD059964 - MD059966
10/. FOSTER, RICK. Đi tìm hạnh phúc cuộc sống / Foster, Rick. - TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2009. - 207tr. : Hình ; 21cm. - (Phía trên trang tên sách ghi: Hạt giống tâm hồn)
Tóm tắt: 'Ước mơ lớn nhất của con người là cảm nhận và tìm được hạnh phúc cuộc sống - mỗi người trong chúng ta đều phải trải nghiệm nhiều đau khổ, trăn trở, vất vả và thử thách để có thể cảm nhận và tìm ra được giá trị của hạnh phúc thật sự...'
Ký hiệu môn loại: 813
Số ĐKCB: MD059919 - MD059920
11/. MAI HƯƠNG. Bài học yêu thương của thầy / Mai Hương, Vĩnh Thắng. - Hà Nội : Thanh niên, 2009. - 117tr. : Hình ảnh, hình vẽ ; 21cm. - (Quà tặng cuộc sống)
Tóm tắt: Cuốn sách gồm nhiều câu chuyện về người thầy. Những câu chuyện này như là những lời tâm sự, những lời khuyên, những nguyên tắc sống và những bài học vô cùng sâu sắc, có ý nghĩa cho tất cả mọi người.
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Số ĐKCB: MD059909 - MD059910
12/. MAI HƯƠNG. Câu chuyện gia đình / Mai Hương, Vĩnh Thắng. - Hà Nội : Thanh niên, 2009. - 117tr. : Hình ảnh, hình vẽ ; 21cm. - (Quà tặng cuộc sống)
Tóm tắt: Cuốn sách gồm những câu chuyện, những lời tâm sự nhẹ nhàng, cảm động và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc về gia đình. Đây thực sự là món quà vô cùng ý nghĩa cho tất cả mọi người.
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Số ĐKCB: MD059874 - MD059875
13/. MAI HƯƠNG. Điều kỳ diệu của cuộc sống / Mai Hương, Vĩnh Thắng. - Hà Nội : Thanh niên, 2009. - 117tr. : Hình ảnh ; 21cm. - (Quà tặng cuộc sống)
Tóm tắt: Cuốn sách gồm những câu chuyện, những lời tâm sự nhẹ nhàng, cảm động và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây thực sự là món quà vô cùng ý nghĩa cho tất cả mọi người.
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Số ĐKCB: MD059911 - MD059912
14/. MAI HƯƠNG. Đừng bao giờ ngừng mơ ước / Mai Hương, Vĩnh Thắng. - Hà Nội : Thanh niên, 2009. - 117tr. : Hình ảnh, hình vẽ ; 21cm. - (Quà tặng cuộc sống)
Tóm tắt: Cuốn sách gồm những câu chuyện, những lời tâm sự nhẹ nhàng, cảm động, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây thực sự là món quà vô cùng ý nghĩa hay là bức thông điệp muốn gửi gắm cho tất cả mọi người.
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Số ĐKCB: MD059878
15/. MAI HƯƠNG. Giá trị của tình bạn / Mai Hương, Vĩnh Thắng. - Hà Nội : Thanh niên, 2009. - 117tr. : Hình vẽ ; 21cm. - (Quà tặng cuộc sống)
Tóm tắt: Cuốn sách gồm nhiều câu chuyện nhỏ cảm động về tình bạn. Cuốn sách này đem lại cho chúng ta một chút suy tư về giá trị của tình bạn.
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Số ĐKCB: MD059876 - MD059877
16/. MAI HƯƠNG. Món quà ngọt ngào / Mai Hương, Vĩnh Thắng. - Hà Nội : Thanh niên, 2009. - (Quà tặng cuộc sống)
Tóm tắt: Nội dung sách gồm nhiều câu chuyện nhỏ mang màu sắc của tình bạn, tình yêu, của cuộc sống. Mỗi câu chuyện như một lời tâm sự, lời nhắn gửi, thông điệp dành tặng cho tâm hồn mỗi người.
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Số ĐKCB: MD059872 - MD059873
17/. MAI HƯƠNG. Những món quà vô giá / Mai Hương, Vĩnh Thắng. - Hà Nội : Thanh niên, 2009. - 117tr. : Hình ảnh, hình vẽ ; 21cm. - (Quà tặng cuộc sống)
Tóm tắt: Nội dung sách gồm nhiều câu chuyện nhỏ cảm động mang màu sắc của tình yêu, của cuộc sống, của tình bạn. Mỗi truyện chứa đựng một thông điệp, như là món quà vô giá về tinh thần cho mỗi người
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Số ĐKCB: MD059864 - MD059865
18/. MAI HƯƠNG. Quà tặng đêm giáng sinh / Mai Hương, Vĩnh Thắng. - Hà Nội : Thanh niên, 2009. - 117tr. : Hình vẽ ; 21cm. - (Quà tặng cuộc sống)
Tóm tắt: Cuốn sách gồm những câu chuyện, những lời tâm sự nhẹ nhàng, cảm động và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây thực sự là món quà vô cùng ý nghĩa cho tất cả mọi người.
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Số ĐKCB: MD059866 - MD059867
19/. MAI HƯƠNG. Suy ngẫm về cuộc sống / Mai Hương, Vĩnh Thắng. - Hà Nội : Thanh niên, 2009. - 117tr. : Hình ảnh, hình vẽ ; 21cm. - (Quà tặng cuộc sống)
Tóm tắt: Cuốn sách gồm nhiều câu chuyện nhỏ như những lời khuyên, lời nhắn nhủ hay lời tâm sự về tình bạn, tình yêu, về cách đối nhân xử thế...Giúp bạn sẽ tìm ra được cách giải quyết tốt nhất cho những khó khăn rắc rối của mình, của người thân.
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Số ĐKCB: MD059868 - MD059869
20/. MAI HƯƠNG. Tấm lòng nhân hậu của người mẹ / Mai Hương, Vĩnh Thắng. - Hà Nội : Thanh niên, 2009. - 117tr. : Hình ảnh, hình vẽ ; 21cm. - (Quà tặng cuộc sống)
Tóm tắt: Cuốn sách gồm những câu chuyện, những lời nhắn nhủ của mẹ dành cho con, và những dòng tâm sự của người con với mẹ. Đây thực sự là món quà vô cùng ý nghĩa cho tất cả mọi người.
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Số ĐKCB: MD059915 - MD059916
21/. MAI HƯƠNG. Tha thứ cũng là một nghệ thuật / Mai Hương, Vĩnh Thắng. - Hà Nội : Thanh niên, 2009. - 117tr. : Hình ảnh, vẽ ; 21cm. - (Quà tặng cuộc sống)
Tóm tắt: Nội dung sách gồm nhiều câu chuyện nhỏ mang màu sắc của tình bạn, tình yêu, của cuộc sống. Dạy cho con người biết sống vị tha, biết tha thứ...những sai lầm của người khác, thì cũng sẽ được những người khác tha thứ.
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Số ĐKCB: MD059870 - MD059871
22/. MAI HƯƠNG. Tình yêu không bằng lời nói / Mai Hương, Vĩnh Thắng. - Hà Nội : Thanh niên, 2009. - 117tr. : Hình ảnh ; 21cm. - (Quà tặng cuộc sống)
Tóm tắt: Cuốn sách không chỉ gồm những câu chuyện về tình yêu, về thế giới, về cuộc sống mà còn về những bí quyết, những suy tư, những bài học hay những điều không bình thường.
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Số ĐKCB: MD059913 - MD059914
23/. MAI QUỐC LIÊN. Nguyễn An Ninh tác phẩm / Mai Quốc Liên, Nguyễn Sơn. - Hà Nội : Văn học, 2009. - 1366tr ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.922332
Số ĐKCB: MD059983
24/. MAUGHAM,W. SOMERSET. Kiếp người : Tiểu thuyết hai tập / W. Somerset Maugham. - T.P.Hồ Chí Minh : Văn nghệ T.P.Hồ Chí Minh, 2000. - 575tr. + 19cm
Tóm tắt: Sách gồm 122 câu chuyện của kiếp người.
Ký hiệu môn loại: 813.3
Số ĐKCB: MD059983
25/. MAUGHAM,W. SOMERSET. Kiếp người T1 : tiểu thuyết hai tập / W. Somerset Maugham. - T.P.Hồ Chí Minh : Văn Nghệ T.P.Hồ Chí Minh, 2000. - 549tr ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 813.3
Số ĐKCB: MD059908
26/. MEYER, STEPHENIE. Chạng vạng=Twilight / Meyer, Stephenie. - Tái bản lần 5. - T.P.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2009. - 693tr. ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 813
Số ĐKCB: MD059957
27/. MEYER, STEPHENIE. Nhật thực=Eclipse / Meyer, Stephenie. - T.P.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2009. - 943tr. ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 813
Số ĐKCB: MD059954 - MD059955
28/. MEYER, STEPHENIE. Trăng non=New moon / Meyer, Stephenie. - Tái bản lần 2. - T.P.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2009. - 747tr. ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 813
Số ĐKCB: MD059956
29/. NGHIÊM ĐA VĂN. Huyền thoại về đứa con cá ông voi - Bí mật kho vàng Ninh Tốn - Sừng rượu thề / Nghiêm Đa Văn. - Hà Nội : Phụ nữ, 2009. - 523tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234
Số ĐKCB: MD059984 - MD059986
30/. Nguyễn An Ninh qua hồi ức của những người thân. - Hà Nội : Văn học, 2009. - 475tr ; 24cm
Tóm tắt: Gồm những hồi ức của bà Nguyễn An Ninh và các con về chồng và cha Nguyễn An Ninh.
Ký hiệu môn loại: 895.922803
Số ĐKCB: MD059982
31/. PENNEY, STEF. Sự hiền hòa của sói : The Tenderness of Wolves / Stef Penney. - T.P.Hồ Chí Minh : Văn Hóa Sài Gòn, 2009. - 490tr. ; 21cm
Tóm tắt: Sách gồm những câu chuyện: Mất tích; Những cánh đồng của thiên đường; Những đồng sự mùa đông; Nỗi chán chường vì suy tư cật lực; Giới thiệu tác giả và tác phẩm.
Ký hiệu môn loại: 820
Số ĐKCB: MD059905 - MD059906
32/. RENSHAW, BEN. Cánh cửa hạnh phúc / Renshaw, Ben. - TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2009. - 191tr. ; 21cm
Phía trên trang tên sách ghi: Secrets of happiness
Tóm tắt: Sách viết về những bài thơ, câu chuyện ngắn về hạnh phúc trong cuộc sống: Hạnh phúc trong ta; Lựa chọn hạnh phúc; Lắng nghe hạnh phúc lớn dần trong tim;...
Ký hiệu môn loại: 808.83
Số ĐKCB: MD059901 - MD059902
33/. Truyện ngắn hay 2009 / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Văn học, 2009. - 380tr. ; 21cm
Tóm tắt: Gồm 27 câu truyện ngắn hay.
Ký hiệu môn loại: 895.922301
Số ĐKCB: MD059960 - MD059961
34/. Truyện ngắn quái dị / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Hội nhà văn, 2007. - 334tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 808.831
Số ĐKCB: MD059958 - MD059959
LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ
1/. DUY NGUYÊN. Hoàng đế Seasar : Kiệt tác văn học lịch sử thế giới / Duy Nguyên. - Hà Nội : Lao động, 2009. - 656tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu về Hoàng đế La Mã Ceasar, từ thời thanh niên cho đến lần đầu tham chính và ngồi trên đỉnh cao quyền lực. Các chiến dịch Ceasar tham gia và lập nên những chiến công vĩ đại, rồi sau đó lịch sử La Mã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp vĩ đại của người anh hùng Ceasar khi ông bị ám sát.
Ký hiệu môn loại: 937
Số ĐKCB: MD059953, MD059990
PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN
1/. KHAI ĐĂNG. Tìm hiểu các ngày lễ ở Việt Nam / Khai Đăng. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2009. - 192tr. : Hình ; 21cm
Tóm tắt: Sách viết về các ngày lễ tết dân gian, các ngày lễ dành cho các đối tượng cụ thể và các ngày lễ tôn giáo.
Ký hiệu môn loại: 394.26597
Số ĐKCB: MD059971 - MD059972
TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC
1/. CANFIELD, JACK. Chicken Soup for the couple's soul 15 : Quà tặng tâm hồn dành cho tình yêu / Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; [First News] Lê Ngọc Diệp, Thúy Hà, Vi Thảo Nguyên dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Văn Hoá Sài Gòn, 2009. - 175 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn)
1 New York Times bestselling authors
Tóm tắt: Cuốn sách gồm nhiều câu chuyện ngắn ngợi ca tình yêu. Mỗi câu chuyện như là một món quà, một thông điệp có thể hàn gắn vết thương, làm thay đổi suy nghĩ, tâm hồn và cả cuộc đời bạn.
Ký hiệu môn loại: 158
Số ĐKCB: MD059931 - MD059932
2/. CANFIELD, JACK. Chicken Soup for the recovering soul. Daily inspirations 21 : Cảm hứng cuộc sống / Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; [First News] Hồng Dũng, Vi Thảo Nguyên dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Văn Hoá Sài Gòn, 2009. - 175 tr. : Hình ảnh ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn)
1 New York Times bestselling authors
Tóm tắt: Cuốn sách gồm nhiều câu chuyện ngắn, mỗi câu chuyện như một thông điệp muốn gửi gắm, chia sẻ đến tất cả mọi người.
Ký hiệu môn loại: 158
Số ĐKCB: MD059943 - MD059944
3/. CANFIELD, JACK. Chicken Soup for the soul. Daily inspirations for women 20 : Hạt giống yêu thương / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Marcia Higgins White ; [First News] Hồng Dũng, Vi Thảo Nguyên dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Văn Hoá Sài Gòn, 2009. - 175 tr. : Hình ảnh ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn)
1 New York Times bestselling authors
Tóm tắt: Cuốn sách gồm nhiều câu chuyện ngắn. Mỗi câu chuyện là một thông điệp có thể hàn gắn vết thương, làm thay đổi suy nghĩ, tâm hồn và cả cuộc đời bạn.
Ký hiệu môn loại: 158
Số ĐKCB: MD059941 - MD059942
4/. CANFIELD, JACK. Chicken Soup for the soul. Living your dreams 13 : Sống với ước mơ / Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; [First News] Thanh Thảo, Thúy Hà, Vi Thảo Nguyên dịch. - TP. Hồ Chí
Minh : Văn Hoá Sài Gòn, 2009. - 175 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn)
1 New York Times bestselling authors
Tóm tắt: Cuốn sách gồm nhiều câu chuyện ngắn. Mỗi câu chuyện là nguồn cảm hứng, những nguyên tắc mạnh mẽ, và các kỹ thuật thiết thực để giúp bạn thực hiện ước mơ của mình thành hiện thực.
Ký hiệu môn loại: 158
Số ĐKCB: MD059927 - MD059928
5/. CANFIELD, JACK. Chicken Soup for the soul. Stories for a better world 19 : Tin vào ngày mai / Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; [First News] Hồng Dũng, Vi Thảo Nguyên dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Văn Hoá Sài Gòn, 2009. - 175 tr. : Hình ảnh ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn)
1 New York Times bestselling authors
Tóm tắt: Cuốn sách gồm nhiều câu chuyện ngắn. Mỗi câu chuyện là một thông điệp có thể hàn gắn vết thương, làm thay đổi suy nghĩ, tâm hồn và cả cuộc đời bạn.
Ký hiệu môn loại: 158
Số ĐKCB: MD059939 - MD059940
6/. CANFIELD, JACK. Chicken Soup for the traveler's soul 25 : Trải nghiệm từ những chuyến đi / Jack Canfield, MarK Victor Hansen, Steve Zikman ; [First News] Thu Trang, Vi Thảo Nguyên dịch. - TP.Hồ Chí Minh : Văn hóa Sài Gòn, 2009. - 175 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn)
1 New York Times bestselling authors
Tóm tắt: Stories of adventure, inspiration, and insight to celebrate the spirit of travel
Ký hiệu môn loại: 158
Số ĐKCB: MD059951 - MD059952
7/. CANFIELD, JACK. Chicken Soup for the nature lover's soul 22 : Khám phá cuộc sống / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Steve Zikman ; [First News] Hồng Dũng, Vi Thảo Nguyên dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Văn Hoá Sài Gòn, 2009. - 175 tr. : Hình ảnh ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn)
1 New York Times bestselling authors
Tóm tắt: Cuốn sách gồm nhiều câu chuyện về thiên nhiên. Mỗi câu chuyện là những khoảnh khắc vô cùng tuyệt diệu: từ say mê và mạo hiểm, ngạc nhiên và thán phục đến thanh bình và an nhiên.
Ký hiệu môn loại: 158
Số ĐKCB: MD059945 - MD059946
8/. CANFIELD, JACK. Chicken Soup for the sister's soul 24 : Điểm tựa yêu thương / Jack Canfield, MarK Victor Hansen ; [First News] Hồng Dũng, Vi Thảo Nguyên dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Văn Hoá Sài Gòn, 2009. - 175 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn)
1 New York Times bestselling authors
Tóm tắt: Cuốn sách gồm nhiều câu chuyện truyền cảm, đầy xúc động và cả hài hước về tình chị em. Những câu chuyện này tôn vinh mối liên hệ huyết thống hay gắn kết tâm hồn của những chị em, những bạn gái với nhau.
Ký hiệu môn loại: 158
Số ĐKCB: MD059949 - MD059950
9/. CANFIELD, JACK. Chicken Soup for the Grieving soul 10 : Dành cho những tâm hồn bất hạnh / Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; [First News] Phạm Thắng, Vi Thảo Nguyên dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Văn Hoá Sài Gòn, 2009. - 191 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn)
1 New York Times bestselling authors
Tóm tắt: Cuốn sách gồm nhiều câu chuyện ngắn, như món quà gửi tặng đến tất cả những trái tim đang đau khổ. Mỗi câu chuyện là một sợi chỉ hy vọng được đan kết lại với nhau.
Ký hiệu môn loại: 158
Số ĐKCB: MD059923 - MD059924
10/. CANFIELD, JACK. Chicken Soup for the mother & daughter soul 9 = Chicken soup for the mother and daughter soul : Vòng tay của mẹ / Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; [First News] Ngọc Diệp, Vi Thảo Nguyên dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Văn Hoá Sài Gòn, 2009. - 191 tr. : Hình ảnh ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn)
1 New York Times bestselling authors
Tóm tắt: Cuốn sách gồm nhiều câu chuyện ngắn nhằm tôn vinh tình yêu thương của mẹ dành cho con cũng như những gì con đã nhận được từ mẹ.
Ký hiệu môn loại: 158
Số ĐKCB: MD059921 - MD059922
11/. CANFIELD, JACK. Chicken Soup for the recovering soul 12 : Tìm lại giá trị cuộc sống / Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; [First News] Lê Ngọc Diệp, Thúy Hà, Vi Thảo Nguyên dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Văn Hoá Sài Gòn, 2009. - 191 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn)
1 New York Times bestselling authors
Tóm tắt: Cuốn sách gồm nhiều câu chuyện ngắn về tâm hồn con người. Những câu chuyện này kể về niềm hy vọng và sự kiên cường của những người nghiện ngập đang trên đường tìm lại bản thân.
Ký hiệu môn loại: 158
Số ĐKCB: MD059925 - MD059926
12/. Chicken Soup for the father's soul 23 : Trái tim người cha / Jack Canfield ... [et al.] ; [First News] Hồng Dũng, Vi Thảo Nguyên dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Văn Hoá Sài Gòn, 2009. - 175 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn)
1 New York Times bestselling authors
Tóm tắt: Cuốn sách gồm nhiều câu chuyện ngắn về tình cha. Những câu chuyện này ca ngợi thầm lặng về tâm hồn người cha.
Ký hiệu môn loại: 158
Số ĐKCB: MD0059947 - MD059948
13/. Chicken Soup for the pet lover's soul 17 : Những người bạn nhỏ / Jack Canfield ... [et al.] ; [First News] Việt Khương ... [và những người khác] dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Văn Hoá Sài Gòn, 2009. - 175 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn)
1 New York Times bestselling authors
Tóm tắt: Cuốn sách gồm nhiều mẫu chuyện ngắn về mối liên kết giữa vật nuôi và người nuôi. Mỗi câu chuyện đều là một món quà, giúp bạn có những cảm nhận sâu sắc hơn, phong phú hơn về thế giới rộng lớn của động vật.
Ký hiệu môn loại: 158
Số ĐKCB: MD059935 - MD059936
14/. Chicken Soup for the single's soul 16 : Khi bạn chỉ có một mình / Jack Canfield ... [et al.] ; [First News] Hồng Dũng, Vi Thảo Nguyên dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Văn Hoá Sài Gòn, 2009. - 175 tr. : Hình ảnh ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn)
1 New York Times bestselling authors
Tóm tắt: Quyển sách gồm nhiều câu chuyện ngắn về tình yêu đối với cuộc sống của những người độc thân với những hoàn cảnh khác nhau. Quyển sách này chia sẻ tình yêu, những thử thách và niềm vui riêng dành cho họ.
Ký hiệu môn loại: 158
Số ĐKCB: MD059933 - MD059934
15/. Chicken Soup for the surviving soul 18 : Vượt lên nghịch cảnh / Jack Canfield ...[et al.] ; [First News] Hồng Dũng, Vi Thảo Nguyên dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Văn Hoá Sài Gòn, 2009. - 175 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn)
1 New York Times bestselling authors
Tóm tắt: Cuốn sách gồm nhiều câu chuyện ngắn. Mỗi câu chuyện sẽ khuyến khích nuôi dưỡng niềm hy vọng, nâng cao sức mạnh tinh thần, có niềm tin vào cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 158
Số ĐKCB: MD059937 - MD059938
16/. CLARK, DAN. Chicken Soup for the soul. Puppies for sale & inspirational stories14 : Quà tặng từ trái tim / Dan Clark ; [First News] Thanh Thảo, Hồng Dũng, Vi Thảo Nguyên dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Văn Hoá Sài Gòn, 2009. - 175 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn)
1 New York Times bestselling authors
Tóm tắt: Cuốn sách gồm nhiều câu chuyện ngắn. Mỗi câu chuyện như một món quà đặc biệt dành tặng mọi người nhằm truyền cảm hứng và thắp sáng tinh thần, đồng thời nâng cao tầm nhìn của
mọi người trong cuộc sống thường nhật.
Ký hiệu môn loại: 158
Số ĐKCB: MD059929 - MD059930
17/. HARRELL, KEITH D.. Cám ơn cuộc sống = An Attitude of Gratitude / Harrell, Keith D.. - T.P.Hồ Chí Minh : Tổng hợp T.P.Hồ Chí Minh, 2007. - 269tr. : Hình ; 21cm
Tóm tắt: Sách kể về sự nghiệp của một con người và lồng vào đó những trải nghiệm giá trị và ý nghĩa trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 179.9
Số ĐKCB: MD059973 - MD059974
18/. JOHNSON, SPENCER. Phút nhìn lại mình / Johnson, Spencer. - TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2009. - 187tr. : Hình ; 21cm
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện trong cuộc sống thực tế với những chân lí đơn giản và tư duy mới mẻ sẽ giúp chúng ta nhận ra điều quan trọng của cuộc sống, vượt qua những khó khăn đang có để trở về với chính mình, tìm ra ý nghĩa, giá trị tâm hồn, tìm thấy tình yêu và hạnh phúc của cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 153.4
Số ĐKCB: MD059903 - MD059904
19/. KEITH, KENT M.. 10 nghịch lý cuộc sống / Keith, Kent M.. - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2008. - 186tr. ; 21cm
Trên đầu trang tên sách ghi: Anyway The paradoxical commandments
Tóm tắt: Sách viết về những suy nghĩ và trải nghiệm của tác giả về những điều mà ông đã dành hết tâm huyết để tìm hiểu, giúp bạn nhận ra đâu là ỹ nghĩa thật sự của cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 153.8
Số ĐKCB: MD059897 - MD059898
20/. MORNINGSTAR, SALLY. Tự đoán định tương lai = How to tell the future : Sách tham khảo / Sally Morningstar: Dịch: Nguyễn Kiều Diệp, Nguyễn Đăng Ngọc. - TP.Hồ Chí Minh : Văn hóa Sài Gòn, 2008. - 187tr. : minh hoạ ; 27cm
Tóm tắt: Giải thích các khoa học huyền bí về việc dự đoán tương lai, được minh hoạ bằng ảnh: tìm đối tác, chọn nghề, đoán vận may và sự giàu có theo thuật chiêm tinh của Phương Đông và Phương Tây, giải mã các giấc mơ, đọc chỉ tay, vân tay, giải thích nghĩa bài Tarot, kinh dịch...
Ký hiệu môn loại: 133.5
Số ĐKCB: MD059981
21/. NHÃ NAM. Cuộc đời có bao lâu / Nhã Nam. - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2009. - 165tr. ; 20cm
Phía trên trang tên sách ghi: Lời muốn nói
Tóm tắt: Tuyển tập các bài viết hay nói về các quan hệ trong cuộc sống, trong gia đình, với bạn bè và công việc.
Ký hiệu môn loại: 158.2
Số ĐKCB: MD059895 - MD059896
22/. RITT, MICHAEL J.. Chìa khóa tư duy tích cực / Ritt, Michael J.. - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2008. - 215 tr. ; 21cm
Tóm tắt: 10 bước để có sức khỏe, thành đạt và thành công trong cuộc sống
Ký hiệu môn loại: 158.1
Số ĐKCB: MD059917 - MD059918
23/. VƯƠNG THẦN HÀ. Ngôn ngữ của bàn tay / Tiến sĩ, Bác sĩ Vương Thần Hà. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2009. - 359tr ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày khái quát bàn tay, lịch sử, vai trò giao tiếp của bàn tay và cấu tạo giải phẫu của bàn tay. Tìm hiểu ý nghĩa của các đường vân tay, chỉ tay,... và ứng dụng phân tích bàn tay về tình yêu, gia đình, sự nghiệp, sức khoẻ, tài vận may mắn...
Ký hiệu môn loại: 133.6
Số ĐKCB: MD059978
Cập nhật ngày Thứ sáu, 21 Tháng 5 2010 08:02
 

Tìm kiếm

Tin tức

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Góc Tin học


bottom
top

Tin đọc nhiều nhất

Ai đang trực tuyến?

Hiện có 34 khách Trực tuyến

Số lượt truy cập

Từ ngày 27/02/2009
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay133
mod_vvisit_counterTuần này346
mod_vvisit_counterTuần trước623

QR code truy cập nhanh


bottom

Bản quyền © 2014 Thư viện Trường Đại học An Giang
18, Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: +84 76 625 6565 nhánh 1605, E-mail: lib@agu.edu.vn
Website phát triển trên Joomla