top
logo
English (United Kingdom)Tiếng Việt (Vietnamese)

Có thể bạn chưa biết

Giờ phục vụ

  Thời gian mở cửa   Lịch trực Thư viện   Sự kiện trong tháng 

Trang chủ Chỉ dẫn tài liệu
Phát triển nông thôn (Đánh giá chuẩn AUN)
Người đăng Phan Hữu Nghị   
Thứ ba, 10 Tháng 9 2013 10:52

TÀI LIỆU THAM KHẢO NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

I. NGUỒN TÀI LIỆU IN:

1. Tài liệu ở kho tham khảo:

a. Từ điển chuyên ngành và sách tham khảo:

Số liệu thống kê Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản Việt Nam 1990 - 1998 và dự báo năm 2000

Số phân loại: 315.97/S450/1999

Triển vọng thương mại nông sản Việt Nam trong khu vực mậu dịch tự do Asean - Úc – Niudilân

Số phân loại: 330.9/Ng121

Phân tích thu nhập của hộ nông dân do thay đổi hệ thống canh tác ở đồng bằng sông Cửu Long : báo cáo tổng hợp

Số phân loại: 338.1/Ph121

Cẩm nang pháp luật ngành nông nghiệp Việt Nam

Số phân loại: 344/B450/2008

Dictionary of environmental legal terms

Số phân loại: 344.7304603/L477/1996

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: (theo quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18-7-2008 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường)

Số phân loại: 363.7/Q523/2008

Từ điển môi trường và phát triển bền vững Anh – Việt và Việt – Anh

Số phân loại: 363.703/T550/2001

Sổ tay hướng dẫn vệ sinh môi trường ở nông thôn

Số phân loại: 363.729/S450

Từ điển Thực vật thông dụng

Số phân loại: 571.23/Ch300-T1

Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín ở VN

Số phân loại: 580/B121/1997

Botany : Laboratory manual

Số phân loại: 580/V872/1998

Cây cỏ VN = An Illustrated Flora of Vietnam Q1

Số phân loại: 581.9597/H450-Q1/2000

Từ điển kỹ thuật thuỷ lợi Anh - Việt

Số phân loại: 627.03/V312/2002

Water quality control handbook

Số phân loại: 628.1/A435/2000

Niên giám nông nghiệp Việt Nam

Số phân loại: 630.0212/N305/2000

Từ điển bách khoa nông nghiệp

Số phân loại: 630.03/T550/1991

Từ điển Nông nghiệp Anh Việt

Số phân loại: 630.3/D118/2002

Những thành tựu nghiên cứu bệnh hại thực vật Việt Nam 1955 - 2005

Số phân loại: 632.3/Nh556

Cẩm nang sâu bệnh hại cây trồng

Số phân loại: 632/B305-Q1

Sổ tay sản xuất trái cây theo tiêu chuẩn GAP

Số phân loại: 634/Ch125/2007

b. Luận văn – Luận án – Giáo trình – Nghiên cứu khoa học

Luận văn, luận án, giáo trình, nghiên cứu khoa học của giảng viên

Luận văn, nghiên cứu khoa học của sinh viên

c. Băng đĩa:

Biology : concepts and applications Cecie Starr, Christine A. Evers, Lisa Starr

Số phân loại: 570/S796-TT/2006

Kỹ thuật sản xuất giống tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)

Số phân loại: 639.6/K600/2003

Communicating for results : a guide for business and the professions / Cheryl Hamilton.

Số phân loại: 658.4/H217-TT/2005

d. Báo, tạp chí in tiếng việt:

Báo

1.    Kinh Tế Nông Thôn

2.    Kinh Tế Nông Thôn Cuối Tuần

3.    Nông Thôn Ngày Nay

4.    Nông Nghiệp Việt Nam

Tạp chí

1.    Kinh Tế Nông Thôn

2.    Phát Triển Kinh Tế

3.    Khí Tượng Thủy Văn

4.    Kinh Tế Môi Trường

5.    Nông Nghiệp - PTNT

6.    Nghiên Cứu Gia Đình & Giới

7.    DL Sinh Thái & Bảo Tồn Môi Trường ĐBSCL

8.    Tạp Chí Sinh Học

9.    Tạp Chí KHCN Chăn Nuôi

10. Xã Hội Học

11. Nông Nghiệp & Đời Sống

2. Giáo trình, sách tham khảo (kho mượn đọc, kho học kỳ)

Danh mục tài liệu có tại Thư viện ngành Phát triển Nông thôn

Các vùng phân loại thuộc lĩnh vực phát triển nông thôn

307.72 Giáo trình Phát triển cộng đồng : Lý luận và ứng dụng trong phát triển nông thôn

307.72597 Giáo trình Phát triển nông thôn

Giáo trình Quy hoạch phát triển nông thôn

Cơ sở lý thuyết và thực tiễn phát triển nông thôn bền vững : Tập bài giảng lớp bồi dưỡng kiến thức của VNRP / Test

330.9597 Hội thảo hiện trạng, định hướng và giải pháp phát triển nông thôn ở miền Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long

333.7  Kinh tế môi trường

338.1 Vài suy nghĩ về phát triển nông thôn Việt Nam trong thế kỉ 21 :   tuyển tập

Hệ thống phát triển nông nghiệp bền vững

338.109597 Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân ở Việt Nam

338.18 Một số chủ trương chính sách mới về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn

338.372 Giáo trình Kinh tế thủy sản

338.4  Hướng dẫn quản lý hoạt động kiểm nghiệm tại cơ sở chế biến thủy sản

Đảm bảo chất lượng sản phẩm thủy sản

Hướng dẫn giảm thiểu nước sử dụng và nước thải trong chế biến thủy sản

Vấn đề an toàn thực phẩm trong sản phẩm thủy sản nuôi : Báo cáo của nhóm nghiên cứu hỗn hợp Fao/Naca/Who

338.403 Sổ tay kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm thủy sản

552.5  Giáo trình thổ nhưỡng

591.9597 Động vật chí Việt Nam = Fauna of Vietnam

630     Đại cương về nông nghiệp bền vững

630.557 Phương pháp đánh giá nông thôn có người dân tham gia (PRA) trong hoạt động khuyến nông khuyến lâm

631.3 Máy canh tác nông nghiệp

Giáo trình Cơ khí nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

Công nghệ sau thu hoạch lúa gạo ở Việt Nam

631.4  Canh tác bền vững trên đất dốc ở Việt Nam

Giáo trình Thổ nhưỡng học

Tính chất tự nhiên và những tiến trình làm thay đổi độ phì nhiêu đất Đồng bằng sông Cửu Long

632     Giáo trình bệnh cây nông nghiệp

633     Sổ tay kỹ thuật trồng cây công nghiệp

633.07 Giáo trình kĩ thuật trồng cây công nghiệp

633.1 Cây lương thực cách chế biến và bảo quản

633.18 Giáo trình Kĩ thuật canh tác lúa : Sách dùng cho các trường Cao đẳng

Một số hệ thống canh tác trên đất lúa: Tài liệu hội nghị hệ thống canh tác Việt Nam 1990 ngày 24-27/10/1990 tại Cần Thơ

Kết quả nghiên cứu hệ thống canh tác năm 1991: Tài liệu hội nghị hệ thống canh tác Việt Nam lần 2 ngày 28-31/8/1991 tại Huế

634 Sổ tay trồng cây ăn quả

Kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch cây ăn quả

635 Những cây rau gia vị phổ biến ở Việt Nam

636     Chăn nuôi

Giáo trình Chăn nuôi cơ bản

Cẩm nang chăn nuôi gia súc gia cầm T2: Cẩm nang chăn nuôi gia cầm và thỏ

636.084 Thức ăn chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc

636.085 Giáo trình Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi : sách dành cho Cao đẳng Sư phạm

636.2  Nuôi trâu bò ở nông hộ và trang trại

Giáo trình chăn nuôi trâu bò

636.507 Giáo trình kĩ thật chăn nuôi gia cầm

639.3  Giáo trình dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

639.31 Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt

639.80711 Giáo trình Thủy sản

664.028 Bảo quản chế biến nông sản sau thu hoạch

II. NGUỒN TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

1.  Cơ sở dữ liệu:

a. Tài nguyên nội sinh DSPACE: http://dspace.agu.edu.vn

Gồm các bộ sưu tập sau:

1.    Bài giảng điện tử

2.    Đề Thi Tham Khảo

3.    Giáo Trình

4.    Hội Thảo - Chuyên Đề - Tập Huấn

5.    Khóa Luận Tốt Nghiệp

6.    Luận Văn - Luận Án

7.    Nghiên Cứu Khoa Học

8.    Thông Tin Khoa Học

b. CSDL ProQuest: Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn Proquest central)

      Vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ Trường Đại học An Giang

Các chủ đề liên quan trong Proquest:

1.    Rural development AND Economic development

2.    Rural development AND China (Place)

3.    Rural development AND Area planning & development

4.    Rural development AND Economic conditions

5.    Rural development AND Urban development

6.    Rural development AND Economic indicators

7.    Rural development AND Rural areas

8.    Rural development AND Sustainable development

9.    Rural development AND Agriculture

10. Rural development AND Community development

c. Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến: http://www.vjol.info.vn

2. Các website liên quan

Các cơ quan

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

http://www.agroviet.gov.vn/Pages/home.aspx

Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam

http://www.vaas.org.vn/

Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam

http://iasvn.org/

Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Bắc

http://asincv.gov.vn/

Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long

http://www.clrri.org/ver2/index.php

Viện chăn nuôi

http://www.vcn.vnn.vn/

Sở nông nghiệp tỉnh An Giang

http://sonongnghiep.angiang.gov.vn/wps/portal/

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

http://www.khuyennongvn.gov.vn/

Khoa Nông nghiệp – Đại học Cần Thơ

http://www.ctu.edu.vn/colleges/agri/gtrinh/

Dữ liệu tham khảo

Video kỹ thuật nông nghiệp

http://agriviet.com/home/forums/22-PHIM-VIDEO-ky-thuat-nong-nghiep

Tài liệu Nông nghiệp

https://sites.google.com/site/buimanhhungvfu/home

Cộng đồng chia sẻ tài liệu nông nghiệp Việt Nam

http://tailieunongnghiep.vn/

Tin nông nghiệp

Nông nghiệp Việt Nam

http://www.nongnghiepvietnam.com/agriculture/index.php

Web nông nghiệp

http://webnongnghiep.com/

 

Cập nhật ngày Thứ sáu, 28 Tháng 4 2017 10:40
 

Tìm kiếm

Tin tức

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Góc Tin học


bottom
top

Tin đọc nhiều nhất

Ai đang trực tuyến?

Hiện có 43 khách Trực tuyến

Số lượt truy cập

Từ ngày 27/02/2009
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay93
mod_vvisit_counterTuần này538
mod_vvisit_counterTuần trước599

QR code truy cập nhanh


bottom

Bản quyền © 2014 Thư viện Trường Đại học An Giang
18, Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: +84 76 625 6565 nhánh 1605, E-mail: lib@agu.edu.vn
Website phát triển trên Joomla