top
logo
English (United Kingdom)Tiếng Việt (Vietnamese)

Có thể bạn chưa biết

Giờ phục vụ

  Thời gian mở cửa   Lịch trực Thư viện   Sự kiện trong tháng 

Trang chủ Tài liệu của Thư viện Giới thiệu sách mới tháng 2/2016
Giới thiệu sách mới tháng 2/2016
Người đăng Đinh Thị Bích Ngọc   
Thứ ba, 23 Tháng 2 2016 15:03

KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC

1/. ĐINH, XUÂN DŨNG. Mấy vấn đề văn hóa Việt Nam hiện nay - thực tiễn và lý luận : (Các bài viết từ 2012 - 2014) / Đinh Xuân Dũng. - Hà Nội : Lao động, 2015. - 277 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách bao gồm những bài viết được tuyển chọn từ những tiểu luận, chuyên đề, bài viết của tác giả từ năm 2012-2014, bao gồm hai phần: phân tích, đánh giá thực tiễn và suy nghĩ lý luận về đời sống văn hóa, văn nghệ Việt Nam đương đại
Ký hiệu môn loại: 306.09597
Số ĐKCB: MD067192, MD067193, MD067194

2/. PHẠM, ĐỨC TRỌNG. Giáo trình xã hội học đại cương / Phạm Đức Trọng (chủ biên), Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thế Cường. - Hà Nội : Hồng Đức Hội Luật gia Việt Nam, 2015. - 237 tr. ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Tài liệu tham khảo: tr. 233- 237,
Tóm tắt: Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của xã hội học. Trình bày đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu xã hội học; một số vấn đề về xã hội học như xã hội hoá, xã hội học về bất bình đẳng và phân tầng xã hội, xã hội học về dư luận xã hội và truyền thông đại chúng, xã hội học đô thị, xã hội học gia đình, xã hội học tội phạm và xã hội học pháp luật
Ký hiệu môn loại: 301
Số ĐKCB: MD067012, MD067013, MD067014

3/. TRẦN, NGỌC BÌNH. Đời sống văn hóa các dân tộc Việt Nam / Trần Ngọc Bình biên soạn. - Hà Nội : Thanh niên, 2014. - 327 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày lịch sử hình thành các dân tộc Việt Nam; Lịch sử chống giặc ngoại xâm; Giữ nước của các dân tộc Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 305.8009597
Số ĐKCB: MD067240, MD067241, MD067242

4/. TRẦN, QUỐC VƯỢNG. Văn hóa Việt Nam / Trần Quốc Vượng. - Hà Nội : Thời đại, 2014. - 740 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Nội dung sách là tiến trình lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ, truyền thống văn hóa Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á và Đông Á, một nét bản sắc Văn hóa của người Việt Nam, Văn hóa và phát triển ở Việt Nam,...
Ký hiệu môn loại: 306.09597
Số ĐKCB: MD067115, MD067116

NGÔN NGỮ

1/. HOÀNG, NGUYÊN. Tiếng Anh thế hệ mới trong ngoại giao - tiếp khách = New generation English in seeding guests and foreign afairs = New generation English in seeding guests and foreign afairs : Lĩnh vực nhà hàng - khách sạn / Hoàng Nguyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 221 tr. ; 24 cm + 1 CD
Tóm tắt: Sách gồm có 7 bài với 61 tình huống thường gặp trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn, với một số nội dung chính như: trước khi đăng ký khách sạn, làm thủ tục đăng ký, các dịch vụ khách sạn, đặt chỗ trước qua điện thoại, gọi món ăn, các dịch vụ tiền sản, giải quyết các vấn đề, trả phòng khách sạn...
Ký hiệu môn loại: 428.24
Số ĐKCB: MD067021, MD067022, MD067023

2/. HOÀNG, THANH. Hướng dẫn viết các mẫu thư tiếng Anh hiện đại Anh - Việt = English - Vietnamese modern sample letters = English - Vietnamese modern sample letters / Hoàng Thanh. - Hà Nội : Hồng Đức, 2014. - 347 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Nội dung gồm nhiều mẫu thư hiện đại bằng tiếng Anh - Việt giúp bạn thuận lợi hơn trong cuộc sống, hay trong kinh doanh thương mại
Ký hiệu môn loại: 428.24
Số ĐKCB: MD067068, MD067069, MD067070

3/. NGUYỄN, HOÀNG THANH LY. Các từ quan trọng trong tiếng Anh thương mại = The key words of business English = The key words of business English / Nguyễn Hoàng Thanh Ly. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 383 tr. : tranh ảnh ; 24 cm
Tóm tắt: Tài liệu tập hợp những từ ngữ quan trọng, thường được sử dụng trong các cuộc giao lưu thương mại; giải nghĩa và hướng dẫn cách dùng các từ ngữ trong những tình huống đàm thoại thích hợp với thực tế...
Ký hiệu môn loại: 428.1
Số ĐKCB: MD067018, MD067019, MD067020

4/. NGUYỄN, QUANG. Giáo trình tiếng Anh du lịch = English course for tourism = English course for tourism : Dành cho các học viên trình độ sơ cấp đến trung cấp / Nguyễn Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 437 tr. ; 24 cm + 1CD
Tóm tắt: Gồm nhiều tình huống thực tế liên quan đến ngành du lịch để bạn học tập và thực hành; nâng cao khả năng nghe, nói, đọc viết tiếng Anh
Ký hiệu môn loại: 428.24
Số ĐKCB: MD067024, MD067025, MD067026

5/. NGUYỄN, QUỐC HƯNG. Bài tập hoàn thành câu tiếng Anh : Củng cố ngữ pháp & từ vựng / Nguyễn Quốc Hưng tổng hợp và biên soạn ; Lê Ngọc Bảo hiệu đính. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 362 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Bài tập giúp xây dựng và củng cố kỹ năng từ vựng quan trọng, tạo nền tảng cho việc làm bài đọc hiểu, ngữ pháp và viết
Ký hiệu môn loại: 428.2076
Số ĐKCB: MD067216, MD067217, MD067218

6/. NGUYỄN, QUỐC HƯNG. 2000 câu trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A, B, C = 2000 sentences of certificate A, B, C = 2000 sentences of certificate A, B, C / Nguyễn Quốc Hưng. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 306 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Tài liệu cung cấp dạng bài tập về ngữ pháp, tìm lỗi sai trong câu cho cả ba trình độ A, trình độ B, trình độ C
Ký hiệu môn loại: 428.24076
Số ĐKCB: MD067222, MD067223, MD067224

7/. NGUYỄN, QUỐC HƯNG. 60 bài kiểm tra tiếng Anh / Nguyễn Quốc Hưng tổng hợp & biên soạn. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 396 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Gồm 60 bài kiểm tra với 3 phần: phát âm (pronunciation), tìm lỗi (find mistakes), hoàn thành câu (grammar and vocabulary)
Ký hiệu môn loại: 428.0076
Số ĐKCB: MD067219, MD067220, MD067221

HÓA HỌC

1/. NGUYỄN, TUYÊN. Giáo trình hóa keo : (Tài liệu dùng cho sinh viên các ngành Hóa học, Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp,...) / Nguyễn Tuyên, Nguyễn Thị Vương Hoàn, Nguyễn Phi Hùng. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2015. - 155 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Trình bày những đặc tính chung của hệ keo, phương pháp điều chế và tinh chế, hiện tượng bề mặt và sự hấp thu, tinh chất của hệ keo, nhũ tương, hợp chất cao phân tử và dung dịch của hợp chất cao phân tử
Ký hiệu môn loại: 541.345
Số ĐKCB: MD067225, MD067226, MD067227

2/. PHẠM, LUẬN. Phương pháp phân tích phổ phân tử / Phạm Luận. - Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2014. - 491 tr. : minh họa ; 27 cm. - (Bộ sách Hóa học phân tích hiện đại)
Tài liệu tham khảo cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 421-478
Tóm tắt: Trình bày các cơ sở lý thuyết của phương pháp phân tích phổ hấp thụ quang phân tử (UV - VIS), phổ hồng ngoại (IR), phổ huỳnh quang (FLS) và phổ khối lượng phân tử (MMS)
Ký hiệu môn loại: 543.54
Số ĐKCB: MD067085, MD067086

3/. PHẠM, LUẬN. Phương pháp phân tích phổ nguyên tử / Phạm Luận Xuất bản lần thứ hai có sửa chữa và bổ sung. - Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2014. - 599 tr. : minh họa ; 27 cm. - (Bộ sách Hóa học phân tích hiện đại)
Tài liệu tham khảo sau mỗi chương. - Phụ lục: tr. 501-593
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý thuyết của kỹ thuật phân tích phổ phát xạ nguyên tử (AES), phân tích phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) và phổ khối nguyên tử (ICP - MS)
Ký hiệu môn loại: 543.52
Số ĐKCB: MD067087, MD067088

4/. PHẠM, LUẬN. Phương pháp phân tích sắc ký và chiết tách / Phạm Luận. - Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2014. - 795 tr. : minh họa ; 27 cm. - (Bộ sách Hóa học phân tích hiện đại)
Tài liệu tham khảo cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 655-778
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý thuyết sắc ký lỏng hiệu năng cao; cơ sở lý thuyết điện di mao quản hiệu năng cao; những vấn đề cơ sở của kỹ thuật phân tích sắc ký khí; và một số vấn đề cơ sở của sự chiết trong phân tích
Ký hiệu môn loại: 543.8
Số ĐKCB: MD067089, MD067090

KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC

1/. ĐỖ, HỒNG LAN CHI. Độc học sinh thái / Đỗ Hồng Lan Chi, Bùi Lê Thanh Khiết, Đào Thanh Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 378 tr. : minh họa ; 24 cm
Thư mục cuối mỗi chương
Tóm tắt: Tìm hiểu về: độc học sinh thái, các nhóm chất ô nhiễm chính; đường đi vào hệ sinh thái của các chất ô nhiễm; sự di chuyển trong phạm vi rộng và toàn cầu của các chất ô nhiễm; sự di chuyển của kim loại và đồng vị phóng xạ trong hệ sinh thái; đường đi của các chất ô nhiễm hữu cơ trong sinh vật và trong hệ sinh thái; sinh hóa chất ô nhiễm; các tác động sinh lý của chất ô nhiễm; các phương pháp thử nghiệm độc học; đánh giá rủi ro sinh thái; độc tính sinh thái của vi khuẩn lam
Ký hiệu môn loại: 571.95
Số ĐKCB: MD067030, MD067031, MD067032

2/. NGUYỄN, MẠNH CHINH. Quản lý hệ sinh thái đồng ruộng / Nguyễn Mạnh Chinh. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2014. - 78 tr. : hình ảnh ; 21 cm
Tài liệu tham khảo: tr. 77-78
Tóm tắt: Trình bày đại cương về hệ sinh thái đồng ruộng; điều tra phân tích hệ sinh thái đồng ruộng; biện pháp quản lý hệ sinh thái đồng ruộng
Ký hiệu môn loại: 577.55
Số ĐKCB: MD067128, MD067129, MD067130

3/. PHẠM, QUỐC HÙNG. Hormon và sự điều khiển sinh sản ở cá / Phạm Quốc Hùng (chủ biên), Nguyễn Tường Anh, Nguyễn Đình Mão. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2014. - 107 tr. : minh họa ; 24 cm
Tài liệu tham khảo: tr. 83-107
Tóm tắt: Giới thiệu về nội tiết học sinh sản cá gồm: buồng trứng và tinh sào ở cá xương, hormon điều khiển sinh sản ở cá và sử dụng hormon trong sinh sản nhân tạo cá
Ký hiệu môn loại: 573.6
Số ĐKCB: MD067170

4/. TẠ, HUY THỊNH. Động vật chân khớp y học : Sách chuyên khảo / Tạ Huy Thịnh. - Hà Nội : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2014. - 207 tr. : minh họa ; 24 cm. - (Bộ sách Đại học và Sau đại học)
Đầu trang tên sách ghi : Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tài liệu tham khảo: tr. 205-207
Tóm tắt: Trình bày đối tượng và lược sử nghiên cứu, vị trí phân loại và đặc điểm hình thái của động vật chân khớp y học, vai trò y học của động vật chân khớp, cơ chế truyền bệnh của véc tơ, con đường lan truyền bệnh có mặt véc tơ, phòng chống động vật chân khớp y học; và các chuyên đề về động vật chân khớp y học như lớp côn trùng, lớp hình nhện và các đại diện khác
Ký hiệu môn loại: 571.98
Số ĐKCB: MD067104, MD067105

5/. Vi khuẩn lam độc nước ngọt : Sách chuyên khảo / Đặng Đình Kim, Dương Thị Thủy (đồng chủ biên) ... [và những người khác]. - Hà Nội : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2014. - 326 tr. : minh họa ; 24 cm. - (Bộ sách Tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam)
Đầu trang tên sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tài liệu tham khảo: tr. 271-326
Tóm tắt: Nội dung sách đề cập đến các vấn đề: Phân bố và thành phần loài vi khuẩn lam; Nghiên cứu độc tố vi khuẩn lam; Tác động của độc tố vi khuẩn lam lên sinh vật; Vi khuẩn lam độc và các tác nhân môi trường; Các giải pháp quản lý vi khuẩn lam độc nước ngọt
Ký hiệu môn loại: 579.3
Số ĐKCB: MD067102, MD067103

6/. Vi sinh vật môi trường / Đỗ Hồng Lan Chi ... [và những người khác] Tái bản lần thứ tư. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 234 tr. : minh họa ; 24 cm
Đầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Viện Môi trường và Tài nguyên, Tài liệu tham khảo: tr. 234
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về vi sinh vật học đại cương thường gặp trong kỹ thuật môi trường, về các quá trình sinh học trong xử lí ô nhiễm
Ký hiệu môn loại: 579
Số ĐKCB: MD067033, MD067034, MD067035

KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT

1/. NGUYỄN, VĂN PHỔ. Phong hóa nhiệt đới ẩm Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Phổ. - Hà Nội : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2013. - 365 tr. : minh họa ; 24 cm. - (Bộ sách Tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam)
Đầu trang tên sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tài liệu tham khảo: tr. 359-365
Tóm tắt: Trình bày về phản ứng hóa học, sản phẩm phong hóa và phương pháp nghiên cứu. Giới thiệu những nét cơ bản của phong hóa nhiệt đới ẩm Việt Nam, phong hóa các đá silicat, đá carbonat, phong hóa các sulfid kim loại và cơ chế phong hóa nhiệt đới ẩm, cùng các khoáng sản liên quan với phong hóa
Ký hiệu môn loại: 551.3009597
Số ĐKCB: MD067099, MD067100, MD067101

THỰC VẬT

1/. Tinh dầu của một số loài trong họ Na (Annonaceae Juss.) ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Trần Đình Thắng (chủ biên) ... [và những ngưới khác]. - Hà Nội : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2014. - 280 tr. : minh họa ; 24 cm. - (Bộ sách Tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam)
Đầu trang tên sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tài liệu tham khảo: tr. 257-264. - Phụ lục: tr. 265-280
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về họ Na, đặc điểm hình thái, thành phần hóa học của tinh dầu, sự phân bố của các loài chứa tinh dầu trong hệ thực vật Việt Nam. Qua đó, nêu kết quả nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu một số chi và một số loài thuộc họ Na (Annonaceae Juss.) ở Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 583.2209597
Số ĐKCB: MD067108, MD067109

ĐỘNG VẬT

1/. Động vật đáy hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ = The zoobenthos of the Can Gio mangrove ecosystem = The zoobenthos of the Can Gio mangrove ecosystem : Sách chuyên khảo / Nguyễn Vũ Thanh ... [và những người khác]. - Hà Nội : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2013. - 287 tr. : minh họa ; 24 cm. - (Bộ sách Tài nguyên thiên niên và môi trường Việt Nam)
Đầu trang tên sách ghi : Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tài liệu tham khảo: tr. 277-284
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách tập hợp và mô tả 140 loài động vật đáy, trong đó 104 loài động vật đáy cỡ trung bình, 68 loài tuyến trùng, 12 loài giun nhiều tơ, 12 loài giáp xác amphipods và 12 loài giáp xác Harpacoids là số loài động vật đáy mới bổ sung mới cho hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ
Ký hiệu môn loại: 591.77
Số ĐKCB: MD067106, MD067107

2/. Tập tính vật nuôi và nuôi dưỡng theo tập tính / Nguyễn Thiện (chủ biên) ... [và những người khác]. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2012. - 127 tr. : minh họa ; 21 cm
Tài liệu tham khảo: tr. 127
Tóm tắt: Trình bày cơ sở di truyền của tập tính; giới thiệu tập tính có ích của vật nuôi và động vật; nuôi dưỡng vật nuôi theo tập tính
Ký hiệu môn loại: 591.5
Số ĐKCB: MD067077, MD067078, MD067079

KỸ THUẬT

1/. ĐINH, XUÂN THẮNG. Giáo trình kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí / Đinh Xuân Thắng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - xv, 372 tr. : minh họa ; 24 cm
Đầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Viện Môi trường và Tài nguyên, Phụ lục: tr. 326-372
Tóm tắt: Trình bày các phương pháp xử lý bụi bằng buồng lắng, xiclon, thiết bị lọc túi vải; các phương pháp xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ, hấp phụ, nhiệt, sinh học. Tổng quan về tiếng ồn và các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn
Ký hiệu môn loại: 628.53
Số ĐKCB: MD067039, MD067040, MD067041

2/. NGUYỄN, VĂN PHƯỚC. Giáo trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học / Nguyễn Văn Phước. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - xx, 431 tr. : minh họa ; 24 cm
Đầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Viện Môi trường và Tài nguyên, Tài liệu tham khảo: tr. 425-426. - Phụ lục: tr. 427-431
Tóm tắt: Trình bày các khái niệm cơ bản về nước và nước thải; Tổng quan về quá trình sinh học trong xử lý nước thải; Vi sinh vật trong hệ thống xử lý nước thải; Động học của quá trình sinh học; Công nghệ sinh học kỵ khí; Công nghệ sinh học hiếu khí; Công nghệ sinh học lai hợp; Hồ sinh học; Xử lý các chất dinh dưỡng (N,P) bằng công nghệ sinh học; Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý một số loại nước thải
Ký hiệu môn loại: 628.3
Số ĐKCB: MD067027, MD067028, MD067029

KỸ THUẬT HOÁ HỌC

1/. Sổ tay hướng dẫn quản lý chất lượng một số loại bể khí sinh học quy mô nông hộ ở Việt Nam / Bùi Văn Chính ... [và những người khác]. - Hà Nội : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2014. - 158 tr. : minh họa ; 24 cm
Đầu trang tên sách ghi: Hiệp hội Khí sinh học Việt Nam, Thư mục cuối mỗi bài
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách hướng dẫn chung về quản lý chất lượng các loại bể Khí sinh học qui mô nông hô ở Việt Nam, đồng thời giới thiệu một số bể Khí sinh học phổ biến như: KT1, KT2, VACVINA, compozit, Trương Gặp, túi ni-lông và EQ2 của Đại học Cần Thơ
Ký hiệu môn loại: 665.776
Số ĐKCB: MD067096, MD067097, MD067098

2/. TÔ, DUY PHƯƠNG. Hóa lý kỹ thuật các quá trình luyện thép và hợp kim : Sách chuyên khảo / Tô Duy Phương. - Hà Nội : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2013. - 349 tr. : minh họa ; 24 cm. - (Bộ sách Ứng dụng và phát triển công nghệ cao)
Đầu trang tên sách ghi : Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tài liệu tham khảo cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 285-349
Tóm tắt: Gồm những kiến thức cơ bản về nhiệt công và nội năng; định luật I nhiệt động lực học; nhiệt dung, dẫn nhiệt và nhiệt phản ứng; định luật II, III nhiệt động lực học; các tính chất của kim loại lỏng; các dung dịch kim loại lỏng; xỉ luyện thép và hợp kim; nhiệt động học các phản ứng giữa xỉ và kim loại lỏng; nhiệt động lực học các phản ứng khử trong kim loại lỏng và các quá trình tạp chất phi kim
Ký hiệu môn loại: 669
Số ĐKCB: MD067091, MD067092

NÔNG NGHIỆP

1/. BÙI, HUYỀN TRANG. Kỹ thuật nuôi thả thủy sản / Bùi Huyền Trang biên soạn. - Hà Nội : Thanh niên, 2013. - 186 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Nông nghiệp - Xây dựng nông thôn mới)
Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật nuôi trồng, đánh bắt và phòng, trị bệnh cho cá, tôm, baba, lươn, ếch và cua
Ký hiệu môn loại: 639.8
Số ĐKCB: MD067249, MD067250, MD067251

2/. HẢI ANH. Kỹ thuật trồng một số cây lâm nghiệp, cây đặc sản rừng / Hải Anh biên soạn. - Hà Nội : Hồng Đức, 2013. - 140 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Tìm hiểu ngành lâm nghiệp. Trình bày kỹ thuật trồng cây lâm nghiệp (cây lim xanh, cây xoan đào, cây giổi xanh, cây trám đen, cây dó trầm...), và kỹ thuật trồng một số cây đặc sản rừng (cây ba kích, thiên niên kiện, cây trúc sào, cây huỷnh, cây bạch đàn têrê...)
Ký hiệu môn loại: 634.9
Số ĐKCB: MD067251, MD067063, MD067064

3/. HẢI ANH. Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng ở vật nuôi / Hải Anh biên soạn. - Hà Nội : Hồng Đức, 2013. - 140 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày các bệnh đơn bào ký sinh; Bệnh giun sán, ấu trùng ký sinh; Bệnh do côn trùng ký sinh.
Ký hiệu môn loại: 636.089
Số ĐKCB: MD067065, MD067066, MD067067

4/. HUY LINH. Kỹ thuật nuôi con đặc sản / Huy Linh biên soạn. - Hà Nội : Thanh niên, 2013. - 204 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Nông nghiệp - Xây dựng nông thôn mới)
Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật nuôi cá sấu, dúi, nhím, đà điểu, rắn, cầy hương, dế, lợn rừng, tắc kè, gà sao và cá chình
Ký hiệu môn loại: 636
Số ĐKCB: MD067246, MD067247, MD067248

5/. Hướng dẫn thực hành chọn giống nhân giống tạo dòng vật nuôi / Nguyễn Thiện (chủ biên) ... [và những người khác]. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2011. - 189 tr. ; 21cm
Tài liệu tham khảo: tr. 189
Tóm tắt: Tổng hợp thông tin chung về thuần hóa thú hoang và nguồn gốc vật nuôi. Trình bày khái niệm, tham số di truyền, giá trị giống và các tính trạng sản xuất của vật nuôi. Giới thiệu ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại trong chăn nuôi đồng thời hướng dẫn thực hành chọn giống, nhân giống, tạo dòng vật nuôi ở gia súc và gia cầm
Ký hiệu môn loại: 636.082
Số ĐKCB: MD067080, MD067081, MD067082

6/. Kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2014. - 31 tr. : minh họa ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi: Dự án Khoa học Công nghệ Nông nghiệp No. 2283 - VIE (SF), Tài liệu tham khảo: tr. 30
Tóm tắt: Trình bày một số giống bò nuôi sinh sản, thức ăn cho bò, chăm sóc nuôi dưỡng bò sinh sản, chuồng trại chăn nuôi bò sinh sản và một số bệnh thường gặp trên bò
Ký hiệu môn loại: 636.21
Số ĐKCB: MD067158, MD067159, MD067160

7/. Kỹ thuật chăn nuôi bò thịt. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2014. - 36 tr. : minh họa ; 21cm
Đầu trang tên sách ghi: Dự án Khoa học Công nghệ Nông nghiệp No. 2283 - VIE (SF), Tài liệu tham khảo: tr. 34
Tóm tắt: Trình bày lợi ích của chăn nuôi bò thịt, các phương thức chăn nuôi bò thịt; Giống bò nuôi thịt; Thức ăn cho bò thịt; Chăm sóc, nuôi dưỡng bò thịt; Chuồng trại cho bò thịt; và một số bệnh thông thường ở bò thịt
Ký hiệu môn loại: 636.21
Số ĐKCB: MD067161, MD067162, MD067163

8/. Kỹ thuật chăn nuôi gà thịt. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2014. - 23 tr. : minh họa ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi: Dự án Khoa học Công nghệ Nông nghiệp No. 2283 - VIE (SF), Tài liệu tham khảo: tr. 23
Tóm tắt: Giới thiệu một số giống gà nuôi thịt phổ biến ở Việt Nam. Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, phòng trừ dịch bệnh cho gà
Ký hiệu môn loại: 636.5
Số ĐKCB: MD067140, MD067141, MD067142

9/. Kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2014. - 24 tr. : hình ảnh ; 21cm
Đầu trang tên sách ghi: Dự án Khoa học Công nghệ Nông nghiệp No. 2283 - VIE (SF), Tài liệu tham khảo: tr. 22
Tóm tắt: Giới thiệu một số giống lợn nuôi thịt phổ biến ở nước ta. Trình bày kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trừ dịch bệnh khi nuôi lợn thịt
Ký hiệu môn loại: 636.4
Số ĐKCB: MD067146, MD067147, MD067148

10/. Kỹ thuật chăn nuôi vịt - ngan thịt. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2014. - 26 tr. ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi: Dự án Khoa học Công nghệ Nông nghiệp No. 2283 - VIE (SF), Tài liệu tham khảo: tr. 26
Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu một số giống vịt, ngan thịt nuôi phổ biến ở nước ta; kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, thú y và vệ sinh phòng bệnh...
Ký hiệu môn loại: 636.5
Số ĐKCB: MD067137, MD067138, MD067139

11/. Kỹ thuật nuôi cá rô phi đơn tính đực trong ao. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2014. - 30 tr. : hình ảnh ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi: Dự án Khoa học Công nghệ Nông nghiệp No. 2283 - VIE (SF)
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về đặc điểm sinh học của cá rô phi. Trình bày kỹ thuật nuôi cá rô phi đơn tính đực trong ao, cách phòng và trị bệnh cho cá rô phi nuôi
Ký hiệu môn loại: 639.31
Số ĐKCB: MD067134, MD067135, MD067136

12/. Kỹ thuật nuôi lợn nái. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2014. - 32 tr. : hình ảnh ; 21cm
Đầu trang tên sách ghi: Dự án Khoa học Công nghệ Nông nghiệp No. 2283 - VIE (SF), Tài liệu tham khảo: tr. 31
Tóm tắt: Giới thiệu một số giống lợn nái nội và nái lai nuôi phổ biến ở nước ta. Trình bày kỹ thuật chọn lợn giống và phối giống, kỹ thuật nuôi dưỡng chăm sóc lợn nái, kỹ thuật xây dựng chuồng trại, kỹ thuật phòng và trị một số bệnh thường gặp
Ký hiệu môn loại: 636.4
Số ĐKCB: MD067143, MD067144, MD067145

13/. Kỹ thuật phối trộn thức ăn chăn nuôi. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2014. - 24 tr. : minh họa ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi: Dự án Khoa học Công nghệ Nông nghiệp No. 2283 - VIE (SF), Tài liệu tham khảo: tr. 23
Tóm tắt: Trình bày lợi ích của việc phối trộn thức ăn. Giới thiệu các nhóm thức ăn trong chăn nuôi và kỹ thuật phối trộn thức ăn cho gia súc, gia cầm, cách tính giá thành thức ăn phối trộn, cách bảo quản và sử dụng thức ăn phối trộn
Ký hiệu môn loại: 636.085
Số ĐKCB: MD067164, MD067165, MD067166

14/. Kỹ thuật sản xuất cá giống nước ngọt (cá rô phi đơn tính). - Hà Nội : Nông nghiệp, 2014. - 30 tr. : hình ảnh ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi: Dự án Khoa học Công nghệ Nông nghiệp No. 2283 - VIE (SF)
Tóm tắt: Tài liệu gồm 5 chương trình bày vài nét về đặc điểm sinh học sinh sản. Hướng dẫn các kỹ thuật sản xuất cá giống; kỹ thuật ương cá rô phi đơn tính đực 21 ngày tuổi lên cá hương; kỹ thuật ương cá rô phi đơn tính đực từ cá hương lên cá giống; kỹ thuật nuôi cá rô phi qua đông
Ký hiệu môn loại: 639.31
Số ĐKCB: MD067131, MD067132, MD067133

15/. Kỹ thuật trồng hành, ớt theo hướng VietGap. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2014. - 32 tr. : minh họa ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi: Dự án Khoa học Công nghệ Nông nghiệp No. 2283 - VIE (SF)
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung của VietGAP. Trình bày kỹ thuật trồng ớt cay, ớt ngọt và kỹ thuật trồng hành ta
Ký hiệu môn loại: 635
Số ĐKCB: MD067149, MD067150, MD067151

16/. Kỹ thuật trồng lạc. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2014. - 24 tr. : hình ảnh ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi: Dự án Khoa học Công nghệ Nông nghiệp No. 2283 - VIE (SF)
Tóm tắt: Nội dung sách đề cập các vấn đề: Yêu cầu sinh thái của cây lạc; Giống lạc; Thời vụ; Kỹ thuật gieo trồng
Ký hiệu môn loại: 633.368
Số ĐKCB: MD067152, MD067153, MD067154

17/. NGUYỄN, HOÀNG LÂM. Kỹ thuật trồng cây lương thực / Nguyễn Hoàng Lâm biên soạn. - Hà Nội : Thanh niên, 2013. - 123 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Nông nghiệp - Xây dựng nông thôn mới)
Tóm tắt: Trình bày một số kỹ thuật trồng cây lương thực như lúa, ngô, khoai lang, khoai nưa, sắn và khoai tây
Ký hiệu môn loại: 633.1
Số ĐKCB: MD067243, MD067244, MD067245

18/. NGUYỄN, MẠNH CHINH. Bệnh tuyến trùng hại cây trồng / Nguyễn Mạnh Chinh, Nguyễn Mạnh Cường. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2014. - 95 tr. : hình vẽ ; 21 cm
Tài liệu tham khảo: tr. 95
Tóm tắt: Đại cương về tuyến trùng hại cây trồng. Trình bày biện pháp phòng trừ tuyến trùng hại cây trồng. Giới thiệu bệnh tuyến trùng chủ yếu hại cây lương thực, cây thực phẩm, cây công nghiệp, cây ăn quả và cây hoa cảnh
Ký hiệu môn loại: 632.7
Số ĐKCB: MD067125, MD067126, MD067127

19/. NGUYỄN, MẠNH CƯỜNG. Bệnh vi khuẩn hại cây trồng / Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Mạnh Chinh. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2014. - 95 tr. : minh họa ; 21 cm
Tài liệu tham khảo: tr. 95
Tóm tắt: Trình bày đặc điểm của bệnh vi khuẩn hại cây trồng. Hướng dẫn cách phòng trừ tổng hợp bệnh vi khuẩn hại cây trồng, đồng thời giới thiệu các bệnh vi khuẩn hại cây lương thực, cây thực phẩm, cây công nghiệp, cây ăn quả và cây hoa cảnh
Ký hiệu môn loại: 632.3
Số ĐKCB: MD067155, MD067156, MD067157

20/. NGUYỄN, MẠNH CƯỜNG. Bệnh virus hại cây trồng / Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Mạnh Chinh. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2014. - 94 tr. : hình vẽ ; 21 cm
Tài liệu tham khảo: tr. 94
Tóm tắt: Trình bày đặc điểm của virus thực vật, bệnh virus hại cây và biện pháp phòng trừ bệnh virus hại cây trồng. Giới thiệu các bệnh virus hại cây lương thực, cây thực phẩm, cây công nghiệp, cây ăn quả và cây hoa cảnh
Ký hiệu môn loại: 632.8
Số ĐKCB: MD067122, MD067123, MD067124

21/. NGUYỄN, VĂN KẾ. Cây ăn quả nhiệt đới : giống - kỹ thuật trồng và chăm sóc một số cây đặc sản / Nguyễn Văn Kế. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2014. - 302 tr. : minh họa ; 24 cm
Tài liệu tham khảo: tr. 285-302
Tóm tắt: Giới thiệu về ngành trồng cây ăn quả, các loài cây ăn quả và sự phân bố. Trình bày đặc điểm thực vật học và kỹ thuật trồng một số cây ăn quả đặc sản ở các tỉnh phía Nam như: xoài, nhãn, chôm chôm, sầu riêng, mít, măng cụt, sa pô, vú sữa, mãng cầu, thanh long, đu đủ, ổi, mận
Ký hiệu môn loại: 634.6
Số ĐKCB: MD067167, MD067168, MD067169

22/. TRẦN, VĂN SỬU. Quy trình vận hành hệ thống kênh tưới / Trần Văn Sửu. - Hà Nội : Xây dựng, 2014. - 106 tr. ; 24 cm
Phụ lục: tr. 103-106
Tóm tắt: Tài liệu gồm có 3 phần chính: hệ thống kênh, các cấp kênh, các hình thức lấy nước của kênh; quy trình vận hành của hệ thống kênh; điều kiện để một hệ thống kênh vận hành đúng quy trình
Ký hiệu môn loại: 631.587
Số ĐKCB: MD067174, MD067175, MD067176

QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH

1/. TRẦN, THỊ THANH LIÊM. Phương pháp nâng cao khả năng suy nghĩ cho học sinh / Trần Thị Thanh Liêm, Trương Ngọc Quỳnh biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2014. - 319 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Nội dung sách nói về những kiến thức giúp các bậc cha mẹ chú trọng phương pháp giáo dục trẻ về nhận thức tính độc lập để phát triển khả năng tư duy, ghi nhớ trong học tập và trưởng thành trong cuộc sống
Ký hiệu môn loại: 649.5
Số ĐKCB: MD067056, MD067057

2/. TRẦN, THỊ THANH LIÊM. Phương pháp nâng cao khả năng biểu đạt cho học sinh / Trần Thị Thanh Liêm, Trương Ngọc Quỳnh biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2014. - 289 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày những phương pháp giúp các bậc cha mẹ giáo dục trẻ em về khả năng biểu đạt
Ký hiệu môn loại: 649
Số ĐKCB: MD067052, MD067053

QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG

1/. LÊ, VĂN PHÙNG. Hệ thống thông tin quản lý / Lê Văn Phùng. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2014. - 221 tr. ; 24 cm
Tài liệu tham khảo: tr. 226-227
Tóm tắt: Trình bày các khái niệm cơ bản, các nhân tố quan trọng, cơ sở dữ liệu hạt nhân của hệ thống thông tin quản lí, phương pháp luận về phát triển hệ thống thông tin quản lí, hệ thống thông tin quản lí hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, hệ thống thông tin quản lý hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, hệ thống thông tin quản lý quan hệ khách hàng
Ký hiệu môn loại: 658.4038
Số ĐKCB: MD067228, MD067229, MD067230

NGHỆ THUẬT

1/. CAPITOLO, ROBERT. 101 bước vẽ chì căn bản trong hội họa = Một trăm lẻ một bước vẽ chì căn bản trong hội họa / Robert Capitolo, Ken Schwab ; Thế Anh, Trọng Nguyễn biên dịch Tái bản lần thứ 2. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2015. - 123 tr. : minh họa ; 27 cm. - (Tủ sách Nghệ thuật)
Tóm tắt: Hướng dẫn các bước cơ bản trong việc chọn loại chì, giấy vẽ, các bố cục, dựng hình, luật phối cảnh và cách diễn tả từng loại chất liệu khác nhau... khi vẽ chì trong hội hoạ
Ký hiệu môn loại: 741.2
Số ĐKCB: MD067184, MD067185, MD067186

2/. NGUYỄN, ĐỨC THIỀM. Khía cạnh văn hóa - xã hội của kiến trúc : Một số chuyên đề mở rộng nâng cao phục vụ đào tạo Kiến trúc sư và Thạc sỹ kiến trúc / Nguyễn Đức Thiềm sưu tập và giới thiệu Tái bản. - Hà Nội : Xây dựng, 2014. - 348 tr. : minh họa ; 27 cm. - (Bộ sách Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng)
Tóm tắt: Bao gồm 6 chuyên đề: Văn hóa quần cư và bản sắc kiến trúc; Thuật phong thủy và kiến trúc phát triền bền vững phương Đông; Xã hội học và kiến trúc đô thị; Nhà ở xã hội và cấu trúc gia đình Việt Nam; Tổ chức môi trường ở tại các quần cư đô thị mới; Tổ chức môi trường không gian công cộng và dịch vụ đô thị
Ký hiệu môn loại: 720.1
Số ĐKCB: MD067171, MD067172, MD067173

3/. TRẦN, HÙNG. Nghệ thuật kiến tạo cảnh quan đô thị phương Đông - phương Tây / Trần Hùng. - Hà Nội : Xây dựng, 2014. - 647 tr. : minh họa ; 24 cm. - (Bộ sách Những kiến trúc đô thị nổi tiếng thế giới)
Đầu trang tên sách ghi: Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Phụ lục: tr. 602-640. - Tài liệu tham khảo: tr. 641-643
Tóm tắt: Giới thiệu những nét đặc sắc của đô thị phương Đông: Đô thị truyền thống Trung Quốc, đặc sắc đô thị Nhật Bản, kiến trúc Thái Lan và thủ đô Bangkok, những nét riêng của đô thị Việt Nam cùng những cảnh quan đô thị châu Âu: thủ đô Roma, Venezia, Firenze tới kiến trúc Paris cổ kinh và hiện đại
Ký hiệu môn loại: 712
Số ĐKCB: MD067180, MD067181

4/. TRẦN, HÙNG. Paris - Lịch sử một đô thị qua những tác phẩm kiến trúc / Trần Hùng Tái bản. - Hà Nội : Xây dựng, 2014. - 334 tr. : minh họa ; 24 cm
Phụ lục: tr. 312-330. - Tài liệu tham khảo: tr. 331-332
Tóm tắt: Giới thiệu về nước Pháp và thủ đô Paris, đặc biệt là những công trình kiến trúc nổi tiếng từ cổ kính đến hiện đại của thủ đô này
Ký hiệu môn loại: 720.944
Số ĐKCB: MD067182, MD067183

5/. VƯƠNG, HOẰNG LỰC. Nguyên lý hội họa đen trắng = The Laws of black and white = The Laws of black and white / Vương Hoằng Lực ; Võ Mai Lý dịch Tái bản lần 3. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2014. - 304 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Tủ sách Nghệ thuật)
Tóm tắt: Cuốn sách gồm hơn một ngàn bức tranh minh họa, khái quát các nguyên tắc của nghệ thuật thị giác, ý nghĩa sâu sắc của hình thức, các giá trị, qui luật và nguyên tắc của hội họa nghệ thuật đen trắng như: tích đọng, độ sáng, hình và nền, đường nét, phỏng ảnh, vẽ chấm, dạng thức, bố cục, không gian, thị giác, dẫn hướng, động thế, phồn giản, tương phản, tượng trưng, ảo giác, chuyển đổi, biến dạng và ý tượng
Ký hiệu môn loại: 750
Số ĐKCB: MD067187, MD067188, MD067189

VĂN HỌC & TU TỪ HỌC

1/. Đất liền thương nhớ đảo xa / Lam Hồng, Thụy An, Hạnh Nguyên tuyển chọn. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 211 tr. ; 21 cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm)
Tóm tắt: Tuyển các bức thư của người lính biển và những bức thư từ đất liền gửi ra biển đảo
Ký hiệu môn loại: 895.9226
Số ĐKCB: MD067270, MD067271, MD067272

2/. Đây biển Việt Nam : Tập thơ, nhạc về biển đảo Việt Nam / Sông Lam, Thái Quỳnh tuyển chọn. - Hà Nội : Thanh niên, 2014. - 199 tr. ; 21 cm. - (Chủ quyền biển đảo Việt Nam)
Tóm tắt: Giới thiệu biển, đảo Việt Nam, tiềm năng du lịch Việt Nam,...
Ký hiệu môn loại: 895.9221
Số ĐKCB: MD067258, MD067259, MD067260

3/. Lời thề trước biển : Tập truyện ngắn / Lam Hồng, Thụy An, Hạnh Nguyên tuyển chọn. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 271 tr. ; 21 cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm)
Tóm tắt: Tuyển chọn những truyện ngắn hay, đặc sắc, cảm động... viết về biển đảo quê hương
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Số ĐKCB: MD067282, MD067283, MD067284

LỊCH SỬ VIỆT NAM

1/. Hồ Chí Minh - Võ Nguyên Giáp và Điện Biên Phủ / Đỗ Hoàng Linh (sưu tầm, tuyển chọn và biên soạn) ... [và những người khác]. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 300 tr. : tranh, ảnh ; 24 cm
Phụ lục : tr. 181-273. - Tài liệu tham khảo: tr. 299-300
Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, quá trình hoạt động cách mạng, những chiến thắng lịch sử của chủ tịch Hồ Chí Minh và đại tướng Võ Nguyên Giáp từ 1940 đến 1969 làm nên huyền thoại trong mắt học giả trong nước và thế giới
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Số ĐKCB: MD067291, MD067292, MD067293

2/. Việt Nam - Những vùng địa linh nhân kiệt miền Nam / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2013. - 302 tr. ; 24 cm
Tài liệu tham khảo: tr. 292-297
Tóm tắt: Giới thiệu 50 nhân vật thuộc 8 tỉnh phía Nam - vùng đất đã sinh ra nhiều người con kiệt xuất, có đóng góp quan trọng đối với đất nước từ những ngày khai mở cõi đến nay, trên các phương diện: lịch sử, văn hoá, quân sự, kinh tế, khoa học...
Ký hiệu môn loại: 959.7092
Số ĐKCB:MD067197, MD067198

3/. VŨ, THANH SƠN. Một số nhà sử học Việt Nam - Cuộc đời và sự nghiệp / Vũ Thanh Sơn. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2013. - 243 tr. ; 21 cm
Tài liệu tham khảo: tr. 239-240
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về cuộc đời và sự nghiệp viết sử của một số nhà sử học tiêu biểu dưới thời phong kiến như: Lê Văn Hưu, Ngô Sĩ Liên, Lê Quí Đôn, Ngô Thì Sĩ, Phan Huy Chú, Phạm Thận Duật,... Qua đó chúng ta thấy được công lao của các nhà sử học truyền lại cho thế hệ sau hiểu tường tận lịch sử nước nhà
Ký hiệu môn loại: 959.70072
Số ĐKCB: MD067190, MD067191

4/. ĐẶNG, VIỆT THỦY. Di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng ở Việt Nam / Đặng Việt Thủy (chủ biên), Hoàng Thu Hoàn, Phan Ngọc Doãn. - Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2013. - 347 tr. : hình ảnh ; 21 cm
Ký hiệu môn loại: 959.7
Số ĐKCB: MD067045, MD067046, MD067047

5/. KIM DUNG. Kinh đô Việt Nam xưa và nay / Kim Dung, Huyền Anh biên soạn. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2013. - 307 tr. ; 21 cm
Tài liệu tham khảo: tr. 302-306
Tóm tắt: Giới thiệu những kinh đô ở nước ta với những dấu tích còn lưu lại tương đối rõ nét được ghi dấu ấn sâu đậm trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của những cư dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam như: Kinh đô Cổ Loa, Kinh đô Hoa Lư, thành nhà Hồ và Lam Kinh - Thanh Hóa (1400-1407), Kinh đô Đồ Bàn của người Champa đến thành Hoàng đế của vua Nguyễn Nhạc, Kinh đô Huế, Thăng Long - Hà Nội
Ký hiệu môn loại: 959.7
Số ĐKCB: MD067199, MD067200, MD067201

ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH

1/. NGUYỄN, NGỌC THẠCH. Địa thông tin - Nguyên lý cơ bản và ứng dụng : Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Thạch, Phạm Việt Hòa, Nguyễn Vũ Giang. - Hà Nội : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2013. - 650 tr. : minh họa ; 24 cm. - (Bộ sách Ứng dụng và phát triển công nghệ cao)
Đầu trang tên sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tài liệu tham khảo: tr. 643-650
Tóm tắt: Nội dung sách đề cập đến các vấn đề: Viễn thám Remote Sensing; Hệ thông tin địa lý; Hệ thống định vị toàn cầu; Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu tài nguyên đất; Viễn thám, GIS và GPS trong lâm nghiệp; Ứng dụng viễn thám và GIS trong quy hoạch và tổ chức lãnh thổ; Viễn thám và GIS trong nghiên cứu địa chất; Ứng dụng viễn thám, GIS và GPS nghiên cứu các tai biến tự nhiên; Ứng dụng viễn thám, GIS nghiên cứu thủy văn, nghiên cứu biển và trong địa lý y học
Ký hiệu môn loại: 910.285
Số ĐKCB: MD067093, MD067094

 

CHÍNH TRỊ

1/. Biển đảo, lãnh thổ thiêng liêng của người dân nước Việt / Lam Hồng, Thụy An, Hạnh Nguyên tuyển chọn. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 251 tr. ; 21 cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm)
Tóm tắt: Bao gồm những bài viết thể hiện những suy nghĩ, cảm nhận của các thế hệ người Việt Nam về biển đảo - một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc
Ký hiệu môn loại: 320.1509597
Số ĐKCB: MD067273, MD067274, MD067275

2/. Chính nghĩa Việt Nam về chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa / Nguyễn Thái Anh, Quốc Dũng tuyển chọn, biên soạn. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 279 tr. ; 21 cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm)
Tóm tắt: Tập hợp, phản ánh những dư luận của bạn bè quốc tế, nhân dân tiến bộ yêu chuộng hòa bình tự do trên toàn thế giới lên án hành động khiêu khích của Trung Quốc khi đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan HD981, leo thang đưa hàng loạt tàu quân sự, máy bay quân sự xâm phạm vùng trời, vùng biển Việt Nam của Trung quốc
Ký hiệu môn loại: 320.1509597
Số ĐKCB: MD067288, MD067289, MD067290

3/. Đảo Trường Sa lớn : Thủ phủ tiền tiêu của Việt Nam trên biển Đông / Lam Hồng, Thụy An, Hạnh Nguyên tuyển chọn. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 248 tr. ; 21 cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm)
Tóm tắt: Trình bày những tài liệu, cứ liệu lịch sử quan trọng mang tính pháp lý về chủ quyền không thể phủ nhận của Việt Nam trên hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những luật pháp công ước quốc tế giúp Việt Nam có cơ sở quan trọng để đấu tranh chủ quyền biển đảo
Ký hiệu môn loại: 320.1509597
Số ĐKCB: MD067279, MD067280

4/. Giáo trình lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam / Nguyễn Thị Thương Huyền (chủ biên) ... [và những người khác]. - Hà Nội : Hồng Đức Hội Luật gia Việt Nam, 2015. - 501 tr. ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Trình bày khái quát quá trình hình thành nhà nước và pháp luật của nước ta từ thời kì Hùng Vương, đến giai đoạn Bắc thuộc và chống Bắc thuộc, thời phong kiến và thời kì Pháp thuộc
Ký hiệu môn loại: 320.109597
Số ĐKCB: MD066698, MD066998, MD066999

5/. Hải chiến Gạc Ma Trường Sa 1988 - Khúc tráng ca bất tử / Nguyễn Thái Anh, Quốc Dũng tuyển chọn, biên soạn. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 273 tr. ; 21 cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm)
Tài liệu tham khảo: tr. 273
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, ký ức của các cán bộ, chiến sĩ tham gia cuộc hải chiến Gạc Ma – Trường Sa năm 1988 và những kỷ niệm, tâm sự của người lính trẻ hiện nay đang ngày đêm canh giữ Trường Sa, bảo vệ bình yên toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền cho tổ quốc
Ký hiệu môn loại: 320.1509597
Số ĐKCB: MD067276, MD067277, MD067278

6/. LƯU, VĂN LỢI. Đất biển trời Việt Nam / Lưu Văn Lợi. - Hà Nội : Thanh niên, 2014. - 313 tr. ; 21 cm. - (Chủ quyền biển đảo Việt Nam)
Phụ lục: tr. 276-310. - Tài liệu tham khảo: tr. 311-313
Tóm tắt: Tài liệu nêu các quyền của nước ta về lãnh thổ, về vùng biển, vùng trời, biên giới đất liền với các nước láng giềng, tình hình cập nhật giải quyết các biên giới đất liền và biên giới biển,...
Ký hiệu môn loại: 320.1509597
Số ĐKCB: MD067255, MD067256,

7/. Những điều cần biết về biển Việt Nam / Hạnh Nguyên. - Hà Nội : Thanh niên, 2014. - 255 tr. ; 21cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm)
Tài liệu tham khảo: tr. 255
Tóm tắt: Khái quát về biển Đông, tầm quan trọng của biển Đông với Việt Nam và thế giới. Giới thiệu về biển Việt Nam cùng tài nguyên biển. Những nội dung pháp lý liên quan đến biển như Công ước Luật Biển năm 1982, tuyên bố của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam...
Ký hiệu môn loại: 320.1509597
Số ĐKCB: MD067267, MD067268, MD067269

8/. Những điều cần biết về các chính sách về biển và hải đảo của Việt Nam / Hạnh Nguyên. - Hà Nội : Thanh niên, 2014. - 199 tr. ; 21 cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm)
Tài liệu tham khảo: tr. 199
Tóm tắt: Gồm các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống cáp quang biển quốc tế, quy chế quản lý và sử dụng vốn tín dụng đầu tư cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ; tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cảng vụ hàng hải...
Ký hiệu môn loại: 320.1509597
Số ĐKCB: MD067264, MD067265, MD067266

9/. Việt Nam kiên quyết không để một tấc đất, tất biển nào bị xâm phạm / Nguyễn Thái Anh, Quốc Dũng tuyển chọn, biên soạn. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 275 tr. ; 21 cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm)
Tài liệu tham khảo: tr. 275
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết quan trọng, những phân tích đánh giá xác đáng của những chuyên gia, các nhà khoa học, nhà văn, các phóng viên báo trực tiếp tác nghiệp trên Biển Đông
Ký hiệu môn loại: 320.1509597
Số ĐKCB: MD067285, MD067286, MD067287

PHÁP LUẬT

1/. Giáo trình công pháp quốc tế. Quyển 2 / Trần Thị Thùy Dương, Trần Thăng Long (chủ biên) ... [và những người khác]. - Hà Nội : Hồng Đức Hội Luật gia Việt Nam, 2015. - 493 tr. ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi : Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Tài liệu tham khảo: tr. 490- 493
Tóm tắt: Nội dung của giáo trình nói về luật các tổ chức liên chính phủ, luật quốc tế về quyền con người, luật hình sự quốc tế, giải quyết tranh chấp trong luật quốc tế, trách nhiệm pháp lý quốc tế
Ký hiệu môn loại: 341
Số ĐKCB: MD067006, MD067007, MD067008

2/. Giáo trình công pháp quốc tế. Quyển 1 / Trần Thị Thùy Dương, Nguyễn Thị Yên (chủ biên) ... [và những người khác]. - Hà Nội : Hồng Đức Hội Luật gia Việt Nam, 2015. - 549 tr. ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi : Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Tài liệu tham khảo: tr. 548- 549
Tóm tắt: Trình bày lý luận chung về luật quốc tế, nguồn của luật quốc tế, chủ thể của luật quốc tế, lãnh thổ và biên giới quốc gia, luật biển quốc tế, dân cư trong luật quốc tế, luật ngoại giao và lãnh sự
Ký hiệu môn loại: 341
Số ĐKCB: MD067003, MD067004, MD067005

3/. Giáo trình luật đất đai / Lưu Quốc Thái (chủ biên) ... [và những người khác] Tái bản lần thứ nhất. - Hà Nội : Hồng Đức Hội Luật gia Việt Nam, 2015. - 401 tr. ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Tài liệu tham khảo: tr. 394- 401
Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về luật đất đai; chế độ sở hữu đất đai; quản lý thông tin, dữ liệu và tài chính về đất đai; điều phối đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; các hoạt động đảm bảo việc chấp hành pháp luật đất đai
Ký hiệu môn loại: 346.597043
Số ĐKCB: MD066647, MD066648, MD066649

4/. Giáo trình luật hình sự Việt Nam : Phần chung / Trần Thị Quang Vinh (chủ biên) ... [và những người khác]. - Hà Nội : Hồng Đức Hội Luật gia Việt Nam, 2015. - 451 tr. ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Trình bày: khái niệm, nguyên tắc, nhiệm vụ, các đạo luật của luật hình sự; tội phạm, cấu thành tội phạm; khách thể, chủ thể của tội phạm; mặt khách quan, mặt chủ quan của tội phạm; các giai đoạn thực hiện tội phạm; đồng phạm; các tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi; trách nhiệm hình sự và hình phạt; hệ thống hình phạt; quyết định hình phạt; miễn, giảm trách nhiệm hình sự và xóa án tích; trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội
Ký hiệu môn loại: 345.597
Số ĐKCB: MD066680, MD066681, MD066682

5/. Giáo trình luật hôn nhân & gia đình Việt Nam / Nguyễn Văn Tiến (chủ biên) ... [và những người khác]. - Hà Nội : Hồng Đức Hội Luật gia Việt Nam, 2015. - 548 tr. ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi : Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Tài liệu tham khảo: tr. 544- 547
Tóm tắt: Trình bày: khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam; quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình; sự phát triển của luật hôn nhân gia đình Việt Nam từ năm 1945 đến nay; kết hôn và kết hôn trái pháp luật theo pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam; quan hệ giữa vợ và chồng; nghĩa vụ và quyền giữa cha mẹ và các con; nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình; chấm dứt hôn nhân; quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tô nước ngoài
Ký hiệu môn loại: 346.597016
Số ĐKCB: MD066674, MD066675, MD066676

6/. Giáo trình luật lao động / Trần Hoàng Hải (chủ biên) ... [và những người khác]. - Hà Nội : Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam, 2015. - 503 tr. ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Khái quát về pháp luật lao động Việt Nam. Trình bày những vấn đề về quan hệ pháp luật lao động; công đoàn; việc làm - học nghề; hợp đồng lao động; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương; an toàn lao động, vệ sinh lao động; kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; tranh chấp lao động, giải quyết tranh chấp lao động và đình công; quản lý nhà nước về lao động, Tài liệu tham khảo: tr. 502-503
Ký hiệu môn loại: 344.59701
Số ĐKCB: MD066641, MD066642, MD066643

7/. Giáo trình luật sở hữu trí tuệ / Lê Nết (chủ biên) ... [và những người khác] Tái bản có bổ sung. - Hà Nội : Hồng Đức Hội Luật gia Việt Nam, 2015. - 459 tr. ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi : Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Tài liệu tham khảo: tr. 447- 449
Tóm tắt: Dẫn nhập về quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng
Ký hiệu môn loại: 346.597048
Số ĐKCB: MD066662, MD066663, MD066664

8/. Giáo trình luật thuế / Nguyễn Thị Thủy (chủ biên) ... [và những người khác]. - Hà Nội : Hồng Đức Hội Luật gia Việt Nam, 2015. - 515 tr. ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi : Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Trình bày lý luận chung về thuế và pháp luật thuế Việt Nam; pháp luật thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ; pháp luật thuế thu vào thu nhập; pháp luật thuế thu vào việc sử dụng một số tài sản của nhà nước; pháp luật về quản lý thuế
Ký hiệu môn loại: 343.59704
Số ĐKCB: MD066644, MD066645, MD066646

9/. Giáo trình luật thương mại quốc tế. Phần I : Luật tổ chức thương mại thế giới / Trần Việt Dũng (chủ biên) ... [và những người khác]. - Hà Nội : Hồng Đức Hội Luật gia Việt Nam, 2013. - 463 tr. ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Nội dung gồm 7 chương nói về các nội dung của Luật tổ chức thương mại thế giới như: hệ thống thương mại đa phương GATT/WTO; Các nguyên tắc cơ bản của luật WTO; Luật WTO trong lĩnh vực thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ; Luật WTO trong lĩnh vực thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ; Pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại, giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO
Ký hiệu môn loại: 343.087
Số ĐKCB: MD066656, MD066657, MD066658

10/. Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam / Nguyễn Thị Hoài Phương (chủ biên) ... [và những người khác]. - Hà Nội : Hồng Đức Hội Luật gia Việt Nam, 2015. - 423 tr. ; 21cm
Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản của tố tụng dân sự như: khái niệm, các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng dân sự; chủ thể quan hệ pháp luật tố tụng dân sự; thẩm quyền tòa án nhân dân; chứng cứ và chứng minh; án phí và các chi phí tố tụng; các biện pháp khẩn cấp tạm thời; thủ tục tố tụng giải quyết vụ án dân sự và thủ tục giải quyết việc dân sự trong tố tụng dân sự
Ký hiệu môn loại: 347.597
Số ĐKCB: MD067015, MD067016, MD067017

11/. Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam / Nguyễn Cảnh Hợp (chủ biên) ... [và những người khác]. - Hà Nội : Hồng Đức Hội Luật gia Việt Nam, 2015. - 434 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giáo trình gồm 13 chương trình bày khái quát về luật tố tụng hành chính Việt Nam; các nguyên tắc của luật tố tụng hành chính Việt Nam; thẩm quyền xét xử hành chính của tòa án nhân dân
Ký hiệu môn loại: 342.597066
Số ĐKCB: MD066677, MD066678, MD066679

12/. Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam / Võ Thị Kim Oanh (chủ biên) ... [và những người khác]. - Hà Nội : Hồng Đức Hội Luật gia Việt Nam, 2015. - 659 tr. ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi : Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Giới thiệu các khái niệm, nhiệm vụ, nguồn và các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự. Trình bày cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng hình sự; chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hình sự; biện pháp ngăn chặn trong luật tố tụng hình sự; khởi tố vụ án hình sự; điều tra vụ án hình sự; truy tố; xét xử sơ thẩm vụ án hình sự; xét xử phúc thẩm vụ án hình sự; xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án; thủ tục đặc biệt; khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự
Ký hiệu môn loại: 345.59705
Số ĐKCB: MD067000, MD067001, MD067002

13/. Giáo trình những quy định chung về luật dân sự / Phạm Kim Anh (chủ biên) ... [và những người khác]. - Hà Nội : Hội Luật gia Việt Nam Hồng Đức, 2015. - 380 tr. ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Giới thiệu những nguyên tắc cơ bản và nguồn của luật dân sự Việt Nam; khái quát quan hệ pháp luật dân sự và chủ thể của quan hệ pháp luật
Ký hiệu môn loại: 346.597
Số ĐKCB: MD066653, MD066654, MD066655

14/. Giáo trình pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại / Hà Thị Thanh Bình (chủ biên) ... [và những người khác]. - Hà Nội : Hội Luật gia Việt Nam Hồng Đức, 2014. - 412 tr. ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi : Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Tài liệu tham khảo: tr. 411- 412
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh. Trình bày pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh, pháp luật về kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh, cơ quan quản lý cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh. Đồng thời đề cập tranh chấp thương mại và các phương pháp giải quyết tranh chấp thương mại ngoài tòa án, tố tụng trọng tài thương mại tại Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 346.59707
Số ĐKCB: MD066650, MD066651, MD066652

15/. Giáo trình pháp luật về chủ thể kinh doanh / Bùi Xuân Hải (chủ biên) ... [và những người khác]. - Hà Nội : Hồng Đức Hội Luật gia Việt Nam, 2015. - 523 tr. ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về các mô hình tổ chức kinh doanh và giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; phân tích pháp luật thực định về các loại hình tổ chức kinh doanh ở Việt Nam và việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản các doanh nghiệp và hợp tác xã
Ký hiệu môn loại: 346.59707
Số ĐKCB: MD066692, MD066693, MD066694

16/. Giáo trình pháp luật về tài sản, quyền sở hữu tài sản và quyền thừa kế / Lê Minh Hùng (chủ biên) ... [và những người khác]. - Hà Nội : Hồng Đức Hội Luật gia Việt Nam, 2015. - 423 tr. ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi : Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Khái quát về tài sản, quyền sở hữu tài sản, các hình thức sở hữu, bảo vệ quyền sở hữu bằng luật dân sự, khái luận về quyền thừa kế, thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, thanh toán nợ từ di sản và phân chia di sản
Ký hiệu môn loại: 346.59705
Số ĐKCB: MD066668, MD066669, MD066670

17/. Giáo trình pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ / Phan Huy Hồng (chủ biên) ... [và những người khác]. - Hà Nội : Hồng Đức Hội Luật gia Việt Nam, 2015. - 460 tr. ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi : Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Trình bày nhập môn về thương nhân, hoạt động thương mại, áp dụng pháp luật đối với hoạt động thương mại và các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại. Đồng thời đề cập đến hoạt động mua bán hàng hóa, hoạt động cung ứng dịch vụ, các hoạt động trung gian thương mại, hoạt động xúc tiến thương mại, chế tài và khiếu nại trong hoạt động thương mại, và một số hoạt động thương mại khác như gia công hàng hóa, đấu giá hàng hóa, đấu thầu hàng hóa, dịch vụ, cho thuê hàng hóa, nhượng quyền thương mại
Ký hiệu môn loại: 346.59707
Số ĐKCB: MD066671, MD066672, MD066673

18/. Giáo trình tư pháp quốc tế : Phần chung / Mai Hồng Quỳ (chủ biên) ... [và những người khác]. - Hà Nội : Hồng Đức Hội Luật gia Việt Nam, 2015. - 234 tr. ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật quốc tế
Tóm tắt: Khái quát về tư pháp quốc tế. Trình bày một số học thuyết cơ bản về tư pháp quốc tế; chủ thể của tư pháp quốc tế; xung đột pháp luật; thẩm quyền của tòa án quốc gia đối với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài; công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài
Ký hiệu môn loại: 340.9
Số ĐKCB: MD066686, MD066687, MD066688

19/. Giáo trình tư pháp quốc tế : Phần riêng / Mai Hồng Quỳ (chủ biên) ... [và những người khác]. - Hà Nội : Hồng Đức Hội Luật gia Việt Nam, 2015. - 283 tr. ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi : Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Phân tích các vấn đề lý luận và quy định của pháp luật về giải quyết xung đột pháp luật, xung đột thẩm quyền trong từng chế định cụ thể của tư pháp như sở hữu, thừa kế, hợp đồng, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, sở hữu trí tuệ, hôn nhân và gia đình, lao động
Ký hiệu môn loại: 340.9
Số ĐKCB: MD066689, MD066690, MD066691

20/. Giáo trình xây dựng văn bản pháp luật / Nguyễn Cảnh Hợp (chủ biên) ... [và những người khác]. - Hà Nội : Hồng Đức Hội Luật gia Việt Nam, 2014. - 419 tr. ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi : Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Nội dung sách trình bày các vấn đề chung về hoạt động xây dựng pháp luật, hệ thống văn bản pháp luật
Ký hiệu môn loại: 342.597
Số ĐKCB: MD066659, MD066660, MD066661

21/. Những điều cần biết về một số công ước quốc tế về biển / Hạnh Nguyên sưu tầm và biên soạn. - Hà Nội : Thanh niên, 2014. - 219 tr. ; 21cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm)Tài liệu tham khảo: tr. 219
Tóm tắt Giới thiệu một số tài liệu tìm hiểu về biển và hải đảo như: Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển, Công ước về Tổ chức Hàng hải quốc tế năm 1948, Tóm tắt Công ước về An toàn sinh mạng con người trên biển - Solas - 74, Quy tắc Phòng ngừa đâm va trên biển - Colreg 72, Công ước về Trấn áp các hành vi bất hợp pháp xâm phạm an toàn hành trình hàng hải năm 1988,...
Ký hiệu môn loại: 341.45
Số ĐKCB: MD067261, MD067262, MD067263

22/. VŨ, VĂN NHIÊM. Giáo trình bầu cử trong Nhà nước pháp quyền / Vũ Văn Nhiêm. - Hà Nội : Hồng Đức Hội Luật gia Việt Nam, 2015. - 423 tr. ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Tài liệu tham khảo: tr. 294- 317
Tóm tắt: Đề cập những vấn đề lý luận về bầu cử; vai trò của bầu cử trong nhà nước pháp quyền; mối quan hệ giữa các đảng phái chính trị với bầu cử và các hệ thống bầu cử điển hình trên thế giới; chế độ bầu cử Việt Nam từ 1945 đến nay; đổi mới chế độ bầu cử Việt Nam trong điều kiện phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và trong xu thế hội nhập quốc tế
Ký hiệu môn loại: 342.59707
Số ĐKCB: MD066665, MD066666, MD066667

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI

1/. CHẾ, ĐÌNH LÝ. Thống kê và xử lý dữ liệu môi trường = Environmental statistics and data processing = Environmental statistics and data processing / Chế Đình Lý. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 307 tr. ; 24 cm
Đầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Viện Môi trường và Tài nguyên
Ký hiệu môn loại: 363.70072
Số ĐKCB: MD067042, MD067043, MD067044

2/. Giáo trình tội phạm học / Võ Thị Kim Oanh (chủ biên) ... [và những người khác]. - Hà Nội : Hồng Đức Hội Luật gia Việt Nam, 2015. - 338 tr. ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh,
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức tổng quan về tội phạm học và vị trí của tội phạm học trong hệ thống các khoa học; lịch sử các học thuyết tội phạm học trên thế giới; tình hình tội phạm; nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội phạm; nguyên nhân, điều kiện của tội phạm cụ thể; nhân thân người phạm tội; phòng ngừa tội phạm; dự báo tình hình tội phạm và kế hoạch hóa hoạt động phòng ngừa tội phạm
Ký hiệu môn loại: 364.3
Số ĐKCB: MD066683, MD066684, MD066685

3/. NGUYỄN, ĐỨC KHIỂN. An ninh môi trường / Nguyễn Đức Khiển, Nguyễn Kim Hoàng. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2013. - 268 tr. : minh họa ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi: Đại học Nguyễn Trãi. Viện Môi trường và Sinh thái đô thị,
Tóm tắt: Đề cập các vấn đề về: An ninh môi trường; Mất an ninh môi trường do thiên tai; Những thách thức về môi trường trên thế giới; Hậu quả của sự cố và ô nhiễm môi trường đến an ninh xã hội và sức khỏe cộng đồng; An ninh môi trường và khủng bố sinh thái; Xóa đói giảm nghèo, biện pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Chúng ta sẽ phải làm gì trong chương trình nghị sự hôm nay
Ký hiệu môn loại: 363.7
Số ĐKCB: MD067234, MD067235, MD067236

4/. PHÙNG, CHÍ SỸ. Giáo trình quy hoạch môi trường / Phùng Chí Sỹ, Nguyễn Thế Tiến. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 291 tr. : bảng, hình vẽ ; 24 cm
Đầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Viện Môi trường và Tài nguyên, Tài liệu tham khảo: tr.284-291
Tóm tắt: Giới thiệu một số công trình nghiên cứu về quy hoạch môi trường, bao gồm cơ sở lý thuyết và ứng dụng thực tế tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và thành phố Đà Nẵng
Ký hiệu môn loại: 363.7
Số ĐKCB: MD067036, MD067037, MD067038

5/. Quy trình quan trắc và phân tích chất lượng môi trường / Nguyễn Thị Kim Thái (chủ biên.) ... [và những người khác] Tái bản. - Hà Nội : Xây dựng, 2015. - 219 tr. : minh họa ; 27 cm
Tài liệu tham khảo cuối mỗi chương,
Tóm tắt: Giới thiệu một số khái niệm cơ bản về quan trắc chất lượng môi trường; những nguyên tắc chung khi làm việc trong phòng thí nghiệm; quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước, môi trường không khí, tiếng ồn, độ rung, môi trường đất và chất thải rắn
Ký hiệu môn loại: 363.7
Số ĐKCB: MD067177, MD067178, MD067179

PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN

1/. LÊ, MINH. Những vị thần bảo vệ biển đảo và ngư dân Việt / Lê Minh, Phạm Đăng biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2014. - 228 tr. : hình ảnh ; 21 cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm)
Tóm tắt: Người Việt từ ngàn xưa đã biết nương tựa và tự nhiên để tồn tại. Cư dân biển đảo cũng vậy, sống trong môi trường nước họ tôn trọng và thiêng hóa tự nhiên thể hiện qua tục thờ cúng, tế lễ các vị thần biển,
Ký hiệu môn loại: 398.4109597
Số ĐKCB: MD067254

2/. NGUYỄN, QUANG LÊ. Bản sắc văn hóa qua lễ hội truyền thống Người Việt / Nguyễn Quang Lê. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2014. - 385 tr. ; 24 cm
Tài liệu tham khảo: tr. 379-385
Tóm tắt: Nghiên cứu lớp văn hóa bản địa, lớp giao lưu văn hóa với Phật giáo, với đạo giáo, với Nho giáo, với tín ngưỡng Chăm trong bản sắc văn hóa người Việt thông qua lễ hội truyền thống, lễ hội chùa, lễ hội thờ các vị thánh bất tử và Đức Thánh Trần...
Ký hiệu môn loại: 394.269597
Số ĐKCB: MD067117, MD067118

3/. THÁI VŨ. Bách khoa phong tục lạ Việt Nam / Thái Vũ biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2014. - 299 tr. : tranh vẽ ; 21 cm
Tài liệu tham khảo: tr. 293-294
Tóm tắt: Giới thiệu một số phong tục lạ, độc đáo của các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam như: tục ăn tết nhảy của người Dao, tục ăn tết Kin chiêng của người Tày, phong tục ăn tết của người Sán Dìu, tục lệ xưa trong tết Nguyên đán và tục trừ tà ma trong tết Đoan ngọ của người Việt, tết ăn cá của người Thái, phong tục đâm trâu của người Giarai, quy tắc hôn nhân của người Ba Na, phong tục cưới của người Bố Y, người Ê Đê, người Mông, người Rục, ...
Ký hiệu môn loại: 390.09597
Số ĐKCB: MD067048, MD067049

4/. Văn hóa một số vùng miền ở Việt Nam / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Thời đại, 2013. - 529 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Văn hóa Văn nghệ)
Tóm tắt: Trình bày đời sống văn hóa ở vùng Tây Bắc, Trung Bộ và Nam Bộ
Ký hiệu môn loại: 390.09597
Số ĐKCB: MD067119, MD067120, MD067121

TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG

1/. HÀ THÀNH. Hướng dẫn cách bảo mật và quản trị mạng cho người tự học / Hà Thành, Trí Việt biên soạn. - Hà Nội : Hồng Đức, 2014. - 299 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về: mạng máy tính, hệ điều hành mạng Window NT, hướng dẫn cách cài đặt ISA Server Enterprise 2000 và giới thiệu mạng internet, thủ thuật bảo mật và quản trị mạng
Ký hiệu môn loại: 005.8
Số ĐKCB: MD067074, MD067075, MD067076

2/. HÀ THÀNH. Hướng dẫn cách phòng thủ và khắc phục sự cố khi máy tính bị tấn công / Hà Thành, Trí Việt biên soạn. - Hà Nội : Hồng Đức, 2014. - 271 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Tài liệu gồm 2 phần chính: Tự học cách tấn công và phòng thủ với máy vi tính chạy Windows; Tấn công và phòng thủ với máy tính chạy Linux
Ký hiệu môn loại: 005.8
Số ĐKCB: MD067071, MD067072, MD067073

3/. LÊ, THỊ HỒNG VÂN. Giáo trình kỹ năng nghiên cứu và lập luận / Lê Thị Hồng Vân (chủ biên), Phạm Thị Ngọc Thủy. - Hà Nội : Hồng Đức Hội Luật gia Việt Nam, 2015. - 360 tr. ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi : Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Tài liệu tham khảo: tr. 360
Tóm tắt: Trình bày các kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lập luận, kỹ năng tranh luận phản biện
Ký hiệu môn loại: 001.42
Số ĐKCB: MD066695, MD066696, MD066697

4/. LÊ, VĂN PHÙNG. Kỹ nghệ phần mềm nâng cao / Lê Văn Phùng, Lê Hương Giang. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2013. - 231 tr. ; 24 cm
Tài liệu tham khảo: tr. 235-236
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức về ngành công nghiệp phần mềm như: bảo đảm chất lượng phần mềm, các hoạt động và tiến trình triển khai bảo đảm chất lượng phần mềm
Ký hiệu môn loại: 005.1
Số ĐKCB: MD067231, MD067232, MD067233

5/. NGUYỄN, NGỌC CƯƠNG. Giáo trình mạng và truyền dữ liệu / Nguyễn Ngọc Cương, Phạm Ngọc Lãng. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2014. - 378 tr. ; 27 cm
Tài liệu tham khảo: tr. 383-384
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức tổng quan nhất về mạng máy tính và truyền dữ liệu như: kiến trúc mạng và mô hình kết nối các hệ thống mở OSI, công nghệ mạng cục bộ LAN, mạng Internet và công nghệ TCP/IP, kết nối liên mạng với TCP/IP, công nghệ mạng không dây và hệ thống thông tin di động, các công nghệ phát triển ứng dụng phân tán, quản lý mạng và vấn đề an ninh mạng
Ký hiệu môn loại: 004.6
Số ĐKCB: MD067237, MD067238, MD067239

TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC

1/. Gương sáng phụ nữ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Phụ nữ, 2013. - 212 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Viết về những tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực, trên khắp mọi miền đất nước học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh
Ký hiệu môn loại: 170
Số ĐKCB: MD067195, MD067196

2/. LÊ, THU HÀ. Phương pháp giáo dục tính kiên trì cho học sinh / Lê Thu Hà biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2014. - 333 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện của các nhà bác học, nhà thám hiểm trên thế giới vượt qua mọi gian nan thử thách, nhằm giúp các bậc phụ huynh giáo dục cho trẻ học được tính kiên trì, nhẫn nại
Ký hiệu môn loại: 179.9
Số ĐKCB: MD067050, MD067051

3/. PHAN, THỊ KIM NGÂN. Giáo trình tâm lý học đại cương / Phan Thị Kim Ngân, Phạm Văn Dinh (chủ biên), Lê Văn Bích. - Hà Nội : Hồng Đức Hội Luật gia Việt Nam, 2015. - 294 tr. ; 21 cm
Tài liệu tham khảo: tr. 292-294
Tóm tắt: Nội dung sách gồm 8 chương: khái quát chung về tâm lý học; ý thức và chú ý; ngôn ngữ và trí nhớ; xúc cảm - tình cảm; ý chí và hành động ý chí
Ký hiệu môn loại: 150
Số ĐKCB: MD067009, MD067010, MD067011

4/. THANH LIÊM. Tinh hoa văn hóa cổ đại / Thanh Liêm biên soạn. - Hà Nội : Thanh niên, 2013. - 465 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Nội dung sách gồm 8 chương trình bày: Cuộc đời bất đắc chí và vĩ đại của Khổng tử, Cuộc sống và ước nguyện của Khổng Tử, Khổng Tử và phụ nữ, Tính cách và ma lực của Khổng Tử, Ma lực phi thường của Khổng Tử, Khổng Tử và các học trò của ông, Sự huyền diệu trong dạy học của Khổng Tử, Những ảnh hưởng sâu rộng của Khổng Tử
Ký hiệu môn loại: 181
Số ĐKCB: MD067252, MD067253

5/. TRẦN, THỊ THANH LIÊM. Phương pháp phát triển khả năng tư duy suy luận cho học sinh / Trần Thị Thanh Liêm, Trương Ngọc Quỳnh biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2014. - 272 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu kỹ năng rèn luyện để phát triển tư duy cho học sinh thông qua các tình huống đưa ra những suy luận logic trong cuộc phiêu lưu kịch tính để điều tra, giúp các em hứng thú với sự khám phá về những bí ẩn ly kỳ của nhóm
Ký hiệu môn loại: 153.4
Số ĐKCB: MD067060, MD067061

6/. TRẦN, THỊ THANH LIÊM. Phương pháp phát triển khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh / Trần Thị Thanh Liêm, Chu Thị Vị biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2014. - 278 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu kỹ năng rèn luyện để phát triển tư duy cho học sinh thông qua các tình huống trong cuộc phiêu lưu kịch tính để điều tra các câu chuyện kẻ trộm, vụ án, giúp các em hứng thú với sự khám phá những bí ẩn, ly kỳ trong từng tình huống
Ký hiệu môn loại: 153.4
Số ĐKCB: MD067054, MD067055

7/. TRẦN, THỊ THANH LIÊM. Phương pháp nâng cao khả năng ghi nhớ cho học sinh / Trần Thị Thanh Liêm, Trương Ngọc Quỳnh biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2014. - 290 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Nội dung sách nói về những kiến thức giúp các bậc cha mẹ chú ý phương pháp giáo dục trẻ về nhận thức tính độc lập để trẻ phát triển khả năng tư duy, ghi nhớ trong học tập về những vấn đề xung quanh mình
Ký hiệu môn loại: 153.1
Số ĐKCB: MD067058, MD067059

 

 

Tìm kiếm

Tin tức

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Góc Tin học


bottom
top

Tin đọc nhiều nhất

Ai đang trực tuyến?

Hiện có 40 khách Trực tuyến

Số lượt truy cập

Từ ngày 27/02/2009
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay92
mod_vvisit_counterTuần này537
mod_vvisit_counterTuần trước599

QR code truy cập nhanh


bottom

Bản quyền © 2014 Thư viện Trường Đại học An Giang
18, Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: +84 76 625 6565 nhánh 1605, E-mail: lib@agu.edu.vn
Website phát triển trên Joomla