top
logo
English (United Kingdom)Tiếng Việt (Vietnamese)

Có thể bạn chưa biết

Giờ phục vụ

  Thời gian mở cửa   Lịch trực Thư viện   Sự kiện trong tháng 

Trang chủ Tin tức Thông tin chuyên đề Chuyên đề: "Đời sống văn hóa – xã hội của cộng đồng người Chăm ở Nam Bộ"
Chuyên đề: "Đời sống văn hóa – xã hội của cộng đồng người Chăm ở Nam Bộ"
Người đăng Nguyễn Thị Cẩm Thiêu   
Thứ năm, 14 Tháng 7 2016 14:57

1. Phong tục phân chia đất đai của người Chăm theo chế độ mẫu hệ trong bối cảnh bình đẳng giới hiện nay / Ngô Thị Phương Lan

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến phong tục phân chia đất đai của cộng đồng người Chăm trong bối cảnh xã hội Việt Nam vốn nhấn mạnh đến sự bình đẳng giữa nam và nữ. Việt Nam là một quốc gia đang phát triển hướng đến sự bình đẳng giới nhưng riêng đối với cộng đồng người Chăm phong tục tập quán vẫn là một thiết chế quan trọng chi phối ràng buộc cá nhân nên người phụ nữ vẫn tiếp tục có được quyền ưu tiên về phân chia đất đai. Qua đó, tác giả cũng đã cho thấy được việc thực hành phân chia đất đai của người Chăm trong bối cảnh hiện nay: (1) đất đai và việc nối dõi, trách nhiệm gia đình / dòng họ, an sinh tuổi già; (2) đất đai trong sự phân chia tài sản trong gia đình; (3) đất đai trong quan hệ hôn nhân: cư trú bên vợ và sở hữu tài sản đất đai trong gia đình.

Nguồn trích: Tạp chí Dân tộc học / 2015, Số 3(191), tr. 19 – 27

2. Nét đẹp trong văn hóa giao tiếp của người Chăm / Trần Thị Xuyến

Tóm tắt: Bài trích giới thiệu về nét đặc trưng trong giao tiếp của người Chăm. Tác giả cho thấy tinh thần hiếu khách là một trong nét đẹp văn hóa giao tiếp và tính cách trong giao tiếp của người Chăm.

Nguồn trích: Tạp chí Tâm lý học / 2010, Số 7, tr. 44 48

3. Ảnh hưởng của Islam giáo tới việc giáo dục tiếng Chăm ở Nam Bộ / ThS. Trần Phương Nguyên.

Tóm tắt: Bài viết phân tích đặc điểm tôn giáo của người Chăm và tiếng nói, chữ viết của người Chăm ở Nam Bộ dưới ảnh hưởng của Islam giáo. Tác giả cũng cho thấy được tình hình sử dụng tiếng Chăm trong giáo dục ở Nam Bộ. Qua đó, đưa ra một số lưu ý khi thực thi chính sách ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Nam Bộ.

Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo / 2013, Số 12(126), tr. 87 – 98

4. Tìm hiểu về dân cư và truyền thống văn hóa của dân tộc Khmer, Chăm, Hoa ở An Giang / Nguyễn Thị Ngọc Thơ

Tóm tắt: An Giang là một tỉnh biên giới ở miền Tây Nam Bộ, có số dân đông nhất Đồng bằng sông Cửu Long và đứng hàng thứ 6 cả nước với nhiều dân tộc sinh sống, trong đó có 3 dân tộc thiểu số có số dân đông và có truyền thống văn hóa với những nét độc đáo riêng mình, đó là dân tộc Khmer, Chăm, Hoa . Thông qua bài viết, tác giả phân tích những giá trị truyền thống của 3 dân tộc trên và chỉ ra những đóng góp của các dân tộc trong việc góp phần hình thành và phát triển các giá trị cốt lõi và bản sắc văn hóa độc đáo truyền thống cho miền đất An Giang nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học – Đại học An Giang /2011, Số 6 (2), tr. 10 – 15

5. Chuyển đổi tôn giáo của dân tộc Khmer, Hoa và Chăm ở Tây Nam Bộ hiện nay / Phú Văn Hẳn

Tóm tắt: Chuyển đổi tín ngưỡng, tôn giáo là một hiện tượng xã hội khách quan, diễn ra trong quá trình phát triển con người. Hiện nay, hiện tưởng tôn giáo mới cũng như sự chuyển đổi tôn giáo đang lan tỏa nhanh, rộng ở nhiều vùng và nhiều tộc người. Tình trạng này đang làm nảy sinh những vấn đề xã hội cần được quan tâm nghiên cứu ở vùng Tây Nam Bộ. Trong bài viết, trên cơ sở nghiên cứu việc chuyển đổi tôn giáo của người Khmer, Hoa, Chăm, tác giả đã phân tích nguyên nhân, hiện trạng, động thái của tình hình trên. Qua đó, tác giả cũng đưa ra quan điểm phát triển vùng trên cơ sở phát huy lợi thế của việc chuyển đổi tôn giáo, sử dụng tốt nguồn lực nội vùng và nội bộ cộng đồng dân tộc thiểu số ở Nam Bộ.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Xã Hội TP. Hồ Chí Minh / 2014, Số 12 (196), tr. 63 69

6. Nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam ở An Giang / Võ Văn Thắng, Trương Chí Hùng

Tóm tắt: Nghiên cứu này tập trung vào vấn đề tên gọi, nguồn gốc và sự phân bố dân cư của người Chăm Islam ở An Giang. Đồng thời, tác giả cũng đã trình bày nghi lễ vòng đời từ giai đoạn sinh, trưởng thành đến giai đoạn tử.

Nguồn trích: Tạp chí Văn hoá nghệ thuật / 2011, Số 32, tr. 20 23.

7. Giao lưu tín ngưỡng Việt – Chăm trong lịch sử / Trần Dũng

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến vấn đề giao thoa văn hóa và tín ngưỡng tâm linh giữa hai dân tộc: Việt – Chăm. Một số điểm tưởng đồng trong phong tục tập quán về tín ngưỡng đã được nhắc đến trong bài như: hiện tượng ứng xử với các vị thần quan trọng nhất của tín ngưỡng Chăm là Po Nagar – nữ thần xứ sở vĩ đại; một số nơi còn duy trì hình thức lễ bái gọi là lễ múa bóng – lễ dâng bông hội lễ; người Việt vẫn tôn thờ các vị thần thủy của ngư dân vùng biển – tục thờ cá Ông được xác nhận bắt nguồn từ tập tục tín ngưỡng của người Chăm; cả người Việt và người Chăm đều có tục cúng đầy tháng cho trẻ sơ sinh, mang lễ vật cúng thần Nông để cầu được mùa; quan niệm về sự sống và cái chết cũng có nhiều nét tương đồng nhau. Qua đó, tác giả cho rằng rất nhiều tín ngưỡng đã trở thành niềm tin chung của cả hai dân tộc Việt – Chăm, góp phần thúc đẩy sự giao lưu, hội nhập văn hóa Việt – Chăm trong quá trình phát triển của xã hội hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Văn hóa nghệ thuật / 2014, Số 7 (361), tr. 29 33

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)
Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

1. Biến đổi trong hôn nhân của người Chăm Hồi giáo tỉnh An Giang / Đoàn Việt

Tóm tắt: Bài viết này là sự tiếp nối quá trình nghiên cứu về dân tộc Chăm. Đặt trong bối cảnh phát triển, tác giả bước đầu nêu lên sự biến đổi và quá trình giao thoa ảnh hưởng văn hóa với các dân tộc lân cận trong vấn đề hôn nhân của người Chăm ở An Giang qua các khía cạnh như: (1) những nguyên tắc trong hôn nhân truyền thống bao gồm kết hôn đồng tôn giá đồng dân tộc, nội hôn, cư trú sau hôn nhân; (2) các nghi lễ đám cưới bao gồm nghi thức dạm hỏi, ngỏ lời, dứt lời, lễ ráp gường, tổ chức đám cưới… Qua đó, tác giả cũng chỉ ra cơ chế và cách thức của quá trình biến đổi trong hôn nhân của người Chăm ngày nay.

Nguồn trích: Tạp chí Dân tộc học / 2007, Số 6, 46 56

2. Biến đổi về vốn xã hội của người Chăm hồi giáo từ việc đi làm ăn qua biên giới (Nghiên cứu ở huyện An Phú, tỉnh An Giang) / Đoàn Việt

Tóm tắt: Bài viết này bước đầu nghiên cứu về người Chăm Hồi giáo của huyện An Phú, tỉnh An Giang thông qua cách tiếp cận nghiên cứu nguồn vốn, trong đó vốn xã hội được chọn làm trục phân tích chính. Tác giả cho thấy quá trình đi làm ăn qua biên giới Việt Nam – Campuchia và một số biến đổi về nguồn vốn xã hội của người Chăm nơi đây. Từ đó, tác giả cho rằng cần có những giải pháp hữu hiệu để quản lý con người, quản lý văn hóa xã hội và quản lý nhà nước tiến tới mục tiêu phát triển bền vững cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Dân tộc học / 2012, Số 5+6, tr. 56 65.

3. Một số đặc điểm tâm lý của cộng đồng người Chăm tại ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, huyện Tân Châu, An Giang / Vũ Dũng

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến đặc điểm kinh tế xã hội của ấp Phũm Soài và một số đặc điểm tâm lý riêng, rất đặc sắc của cộng đồng người Chăm ở nơi đây. Từ đó, tác giả cũng chỉ ra rằng người Chăm có một niềm tin tôn giáo rất bền vững; tinh thần cần cù lao động, giản dị và tiết kiệm; đặc điểm giao tiếp của người Chăm không rộng rãi, chủ yếu là trong cộng đồng đạo và trong xóm ấp; dân tộc Chăm có tinh thần cộng đồng rất cao; chú trọng đến việc giữ gìn các phong tục, tập quán truyền thống của dân tộc.

Nguồn trích: Tạp chí Tâm lý học / 2005, Số 7, tr. 6 11.

 

Tổng hợp: Nguyễn Thị Cẩm Thiêu

Cập nhật ngày Thứ năm, 14 Tháng 7 2016 15:14
 

Tìm kiếm

Tin tức

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Góc Tin học


bottom
top

Tin đọc nhiều nhất

Ai đang trực tuyến?

Hiện có 61 khách Trực tuyến

Số lượt truy cập

Từ ngày 27/02/2009
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay43
mod_vvisit_counterTuần này603
mod_vvisit_counterTuần trước666

QR code truy cập nhanh


bottom

Bản quyền © 2014 Thư viện Trường Đại học An Giang
18, Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: +84 76 625 6565 nhánh 1605, E-mail: lib@agu.edu.vn
Website phát triển trên Joomla