top
logo
English (United Kingdom)Tiếng Việt (Vietnamese)

You may not know

Giờ phục vụ

  Thời gian mở cửa   Lịch trực Thư viện   Sự kiện trong tháng 

Trang chủ News Thông tin chuyên đề Chuyên đề: “Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý tài nguyên và môi trường”
Chuyên đề: “Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý tài nguyên và môi trường”
Written by Võ Hồng Thơ   
Saturday, 20 August 2016 08:12
There are no translations available.


TẠP CHÍ IN (Bản in được lưu tại Tầng 4 – TV )

1. Ứng dụng công nghệ viễn thám và Gis thành lập bản đồ ngập lụt tỉnh Bình Định / Hồ Văn Hóa; Xuân Thị Thu Thảo

Tóm tắt: Bài viết trình bày việc xây xựng bản đồ ngập lụt dựa trên tư liệu ảnh vệ tinh; so sánh diện tích bị ngập lụt xác định trên bản đồ sau khi xây dựng và diện tích ngập lụt theo số liệu báo cáo thống kê thực tế; đánh giá độ chính xác của bản đồ ngập lụt được xây dựng bằng tư liệu ảnh vệ tinh.

Nguồn trích: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn/ 2014, số 17, tr.123-128

2. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong xây dựng bản đồ lập địa cấp 2 các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc / Ngô Đình Quế; Nguyễn Hữu Huynh

Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng các bản đồ thành phần (bản đồ đất, bản đồ lượng mưa, bản đồ hiện trạng rừng, bản đồ độ dốc, bản đồ độ cao) kết hợp với kết quả điều tra thực địa nhằm xây dựng một bản đồ lập địa cấp 2 có độ chính xác cao và rút ngắn thời gian thực hiện.

Nguồn trích: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn / 2012, số 13, tr.81-86

3. Ứng dụng thông tin viễn thám và Gis để quản lý biển, đảo / Phạm Quang Sơn

Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm điều tra và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường biển phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội bằng hệ thống thông tin địa lý GIS và thông tin viễn thám.
Nguồn trích: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường/ 2014, số 10, tr.19-21

4. Ứng dụng phương pháp toán địa chất kết hợp GIS xây dựng bản đồ triển vọng khoáng sản/ Bùi Hoàng Bắc; Phan Viết Sơn; Nguyễn Tiến Dũng; Trương Hữu Mạnh; Khương Thế Hùng; Nguyễn Duy Hưng

Tóm tắt: Bài viết nhằm giới thiệu phương pháp trọng số trong tìm kiếm khoáng sản rắn và kết quả áp dụng trong phân vùng triển vọng quặng đồng khu vực Lũng Pô – Hợp Thành, Lào Cai dựa theo các tài liệu thạch học, địa hóa, kiến tạo và các điểm mỏ đã biết.

Nguồn trích: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường/ 2014, số 16, tr.30-33

5. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý không gian tại đại học Thái Nguyên/ Trần Viết Khanh; Lê Minh Hải
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu mô hình ứng dụng công nghệ Google Map, Google Drive xây dựng hệ GIS quản lý không gian nhằm khai thác hiệu quả công năng không gian tại Đại học Thái Nguyên.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và Công nghệ/ 2013, số 4, tr.109-112

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)

Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

6. Ứng dụng GIS kết hợp với chỉ số WQI để đánh giá chất lượng nước mặt trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An/ Lương Thị Thành Vinh

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả ứng dụng công nghệ GIS kết hợp với chỉ số WQI trong việc đánh giá chất lượng nước mặt trên địa bàn thành phố Vinh phục vụ cho công tác quy hoạch mạng lưới quan trắc nước mặt trên địa bàn. Kết quả về đánh giá chất lượng nước mặt được thể hiện bằng việc nội suy mạng lưới các điểm quan trắc đưa vào chỉ số WQI trên phần mềm Mapinfo.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học (Đại học Sư phạm Hà Nội)/ 2014, số 10, tr.155-161

7. Ứng dụng GIS đánh giá ô nhiễm môi trường nước mặt do ảnh hưởng của quá trình khai thác mỏ khu vực Cẩm Phả - Quảng Ninh/ Nguyễn Thị Thu Hương; Nguyễn Thị Lệ Hằng

Tóm tắt: Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu để minh chứng khả năng ứng dụng GIS trong việc xác định, quản lý môi trường do ảnh hưởng của quá trình khai thác mỏ khu vực Cẩm Phả - Quảng Ninh.

Nguồn trích: Tạp chí Công nghiệp Mỏ/ 2014, số 5, tr.31-35

8. Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng hệ thống tra cứu và công khai giá đất tỉnh Tây Ninh, áp dụng thực hiện cho thị xã Tây Ninh/ Vũ Xuân Cường; Nguyễn Hoàng

Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng một trong những sản phẩm của hãng ESRI ArcGIS Engine để tính giá đất tự động và dùng phần mềm ArcGIS Engine Server để công bố thông tin bản đồ giá đất thị xã Tây Ninh.  

Nguồn trích: Thông tin Khoa học và Công nghệ Tây Ninh/ 2012, số 1, tr.48-57

9. Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý bụi thải và mô phỏng ô nhiễm không khí tại mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên/ Hoàng Văn Hùng; Nguyễn Hồng Nhung; Ngô Thị Bích Lập; Nguyễn Hoàng
Tóm tắt: Trên cơ sở ứng dụng công nghệ GIS – tích hợp giữa cơ sở dữ liệu không gian và cơ sở dữ liệu thuộc tính về bụi thải, nghiên cứu xây dựng thành công bản đồ mô phỏng ô nhiễm bụi thải tại khu vực khai thác và khu dân cư trong vùng mỏ than Khánh Hòa.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và công nghệ (Đại học Thái Nguyên)/ 2015, số 2, tr.135-140

10. Khả năng ứng dụng phần mềm GIS mã nguồn mở trong công tác quản lý tài nguyên đất và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định/ Ngô Anh Tú; Vũ Hoàng Thương

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số ưu điểm của phần mềm GIS mã nguồn tính phí (dễ sử dụng, khả năng tương thích cao, khả năng phân tích không gian mạnh, giao diện đồ họa đẹp…) và phần mềm GIS mã nguồn mở (sử dụng miễn phí, có thể chỉnh sửa và thông tin cập nhật…).
Nguồn trích: Tạp chí Khoa học (Đại học Quy Nhơn)/ 2015, số 2, tr.117-126

11. Ứng dụng GIS viễn thám và chỉ số tổn thương bờ biển nhằm đánh giá nguy cơ tổn thương đới bờ tỉnh Thừa Thiên Huế dưới ảnh hưởng của nước biển dâng/ Nguyễn Hoàng Sơn; Nguyễn Ngọc Đàn

Tóm tắt: Sử dụng chỉ số tổn thương bờ biển (Coastal Vulnerability – CVI) kết hợp với công cụ viễn thám và GIS, là một trong những những phương pháp hiệu quả để đánh giá, xác định nguy cơ tổn thương đới bờ ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả cho thấy 11,042,7 km2 (6,3%) diện tích đới bờ có mức độ tổn thương rất cao ở các xã thuộc huyện Quảng Điền và Phú Vang; 72.832,4km2 (41,7%) diện tích có mức độ tổn thương cao ở các xã thuộc huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang và thành phố Huế.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học (Đại học Sư phạm Hà Nội)/ 2014, số 6, tr.97-107

12. Ứng dụng hệ thống thông tin đại lý (GIS) trong quản lý môi trường Cần Thơ/ Kỷ Quang Vinh

Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm xây dựng một trang WEB và lồng ghép các phần mềm có thể thể hiện trực tuyến các thông tin cần thiết về môi trường tại Cần Thơ và đánh giá nhanh tình hình ô nhiễm của thành phố để có biện pháp xử lý thích hợp. Đặc điểm nổi bật của đề tài này là ứng dụng công nghệ WebGIS cho phép hiển thị thông tin môi trường gắn liền với bản đồ, cho phép truy cập số liệu cần thiết từ xa.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Cần Thơ/ 2010, số 2, tr.7-9

13. Nghiên cứu, thử nghiệm thành lập mô hình số độ cao (DEM) độ chính xác cao bằng công nghệ GPS-RTK kết hợp đo thuỷ chuẩn phục vụ GIS phòng chống lũ lụt Đồng bằng sông Cửu Long/ Tăng Quốc Cương; Trần Đình ấu; Nguyễn Ngọc Lân; Đinh Hồng PHong; Nguyễn Tuấn Anh; Lưu Hải Âu; Đinh Hải Nam; Đào Minh Đức; Cao Xuân Triều; Nguyễn Thị Minh Cầm // Kỷ yếu Các đề tài nghiên cứu Khoa học - Công nghệ giai đoạn 2002 - 2006. Bộ Tài nguyên và môi trường. - 2006. -no. 0. -tr. 903-918.

Tóm tắt: Nghiên cứu phân tích và kiểm chứng bằng thử nghiệm một số vấn đề kỹ thuật trong công tác thành lập DEM có độ chính xác cao vùng Đồng bằng Sông Cửu Long như: nghiên cứu phân tích tổng quan đặc điểm tự nhiên, địa hình, đặc điểm lũ lụt; mô phỏng chế độ thủy văn, thủy lực sông Mekong…

Nguồn trích: Kỷ yếu Các đề tài nghiên cứu Khoa học - Công nghệ giai đoạn 2002 - 2006. Bộ Tài nguyên và môi trường/ 2006, số 0, tr.903-918 

 

Tổng hợp: Phan Hữu Nghị

Last Updated on Saturday, 20 August 2016 08:23
 

Tìm kiếm

News

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Góc Tin học


bottom
top

Most read news

Who's online?

We have 5 guests online

Số lượt truy cập

Từ ngày 27/02/2009
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay44
mod_vvisit_counterTuần này228
mod_vvisit_counterTuần trước666

QR code truy cập nhanh


bottom

Bản quyền © 2014 Thư viện Trường Đại học An Giang
18, Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: +84 76 625 6565 nhánh 1605, E-mail: lib@agu.edu.vn
Website phát triển trên Joomla