top
logo
English (United Kingdom)Tiếng Việt (Vietnamese)

Có thể bạn chưa biết

Giờ phục vụ

  Thời gian mở cửa   Lịch trực Thư viện   Sự kiện trong tháng 

Trang chủ Tin tức Thông tin chuyên đề Chuyên đề: “Bảo đảm an toàn và bền vững nợ công ở Việt Nam”
Chuyên đề: “Bảo đảm an toàn và bền vững nợ công ở Việt Nam”
Người đăng Võ Hồng Thơ   
Thứ tư, 31 Tháng 8 2016 16:18

1. Quản lý nợ công: Kết quả và những vấn đề đặt ra/ Trương Hùng Long

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu kết quả sau 5 năm triển khai Luật quản lý nợ công: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và thể chế từng bước được hoàn thiện; huy động nguồn vốn lớn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; chủ động và đa dạng hóa nghiệp vụ quản lý nợ công; tăng cường giám sát, quản lý rủi ro về nợ công; chỉ tiêu về nợ công nằm trong giới hạn quy định; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nợ công. Bên cạnh đó, bài viết còn giới thiệu các giải pháp tiếp tục tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công như là: (1) quản lý chặt chẽ nợ công, nhất là các khoản vay mới; (2) tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay; (3) tiếp tục cơ cấu lại nợ công theo hướng tăng tỷ trọng vốn dài hạn; (4) quản lý chặt chẽ các khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ theo hướng siết chặt điều kiện cấp bảo lãnh; (5) tăng cường trách nhiệm, phối hợp giữa các cơ quan chủ quản; (6) thiết lập cơ chế thông tin, báo cáo hiệu quả từ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ tới các Bộ, ngành, địa phương; (7) tiếp tục nghiên cứu đề xuất mô hình đổi mới tổ chức quản lý nợ theo hướng hiện đại và từng bước phù hợp với thông lệ quốc tế.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2015, Số 620 (Tháng 11), tr. 6 - 9

2. Nợ công và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam/ TS. Nguyễn Đức Thành, TS. Phạm Văn Đại

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về các góc nhìn lý thuyết về nợ công và tăng trưởng kinh tế như: (1) nợ công trong nước đóng vai trò là công cụ chủ yếu để tài trợ thâm hụt tài khóa ở Việt Nam; (2) trái phiếu chính phủ (TPCP) hình thành từ nợ công là  sản phẩm giao dịch trên thị trường mở, do đó quy mô nợ công đủ lớn là tiền để tạo ra khả năng điều tiết cung tiền hiệu quả của cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ; (3) TPCP là sản phẩm cơ bản để phát triển thị trường vốn nội địa và hình thành đường cong lãi suất. Đồng thời, bài viết giới thiệu về mối quan hệ giữa nợ công và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam là: ảnh hưởng của nợ công đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam phần lớn xuất phát từ khối lượng lãi phải trả của nợ công trong nước được huy động với lãi suất cao.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2015, Số 620 (Tháng 11), tr. 10 - 13

3.  An toàn nợ công và sức ép cải cách/ PGS. TS. Phạm Thế Anh

Tóm tắt: Bài viết  giới thiệu về việc nâng cao kỷ luật tài khóa như: Việt Nam đã tăng cường kỷ luật về nợ công, cán cân ngân sách, thu và chi ngân sách; các mức giới hạn về nợ công và thâm hụt ngân sách  đã được thể chế hóa trong các văn bản của Quốc hội và Chính phủ, được xây dựng cho các kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm một lần. Cuối cùng, bài viết giới thiệu các giải pháp duy trì an toàn nợ công như: (1) cần phải thực thi các kỷ luật tài khóa một cách nghiêm minh; (2) hoạt động của Ngân hàng Nhà nước trong mối quan hệ với ngân sách nhà nước cần phải được minh bạch và giám sát chặt chẽ bởi Quốc hội.    

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2015, Số 620 (Tháng 11), tr. 18 – 20

4.  Giải pháp đảm bảo nợ công ở ngưỡng an toàn/ TS. Nguyễn Đức Độ

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu các nguyên nhân gây áp lực trả nợ gia tăng như: (1) do các nhà đầu tư trái phiếu trên thị trường chủ yếu là các ngân hàng thương mại (NHTM) với vốn huy động ngắn hạn, trái phiếu chính phủ (TPCP) kỳ hạn dài trở nên kém hấp dẫn; (2) tình trạng đô la hóa cùng kỳ vọng giá USD tăng đã khiến người dân chỉ chấp nhận  giữ và gửi  VND vào hệ thống ngân hàng nếu lãi suất cao. Cuối cùng, bài viết giới thiệu các giải pháp đảm bảo nguồn thu cũng như quản lý chi như: công tác chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế  đã và đang được thực hiện quyết liệt; đối với chi đầu tư, Luật đầu tư công đã tạo ra khuôn khổ pháp lý, đề cao kỷ luật tài chính, để hạn chế tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, từ đó nâng cao hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; cơ cấu lại các khoản nợ theo hướng huy động trái phiếu chính phủ (TPCP) với kỳ hạn dài hơn và lãi suất thấp; Chính phủ cũng đã quyết định đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp.   

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2015, Số 620 (Tháng 11), tr. 21 – 23

5. Nợ công của Việt Nam: Dự báo những rủi ro và giải pháp phòng ngừa/ PGS. TS. Vũ Sỹ Cường

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu dự báo những rủi ro như là: (1) rủi ro về khả năng trả nợ; (2) rủi ro tăng nợ công do kỷ luật tài khóa chưa được triển khai quyết liệt, nhất là kỷ luật về chi ngân sách và cân đối ngân sách; (3) rủi ro trong hiệu quả sử dụng nợ công; (4) rủi ro liên quan đến hoạt động quản lý nợ công; (5) rủi ro từ các khoản nợ tiềm ẩn cũng như sự bền vững của nợ công. Cuối cùng, bài viết đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả vốn vay và tính bền vững của nợ công như: (1) hoàn thiện các vấn đề về thể chế liên quan đến ngân sách, nợ công; (2) tiếp tục thực hiện quản lý chặt các khoản vay mới; (3) cơ cấu lại nợ công theo hướng tăng tỷ trọng vốn vay dài hạn để giảm áp lực trả nợ trong ngắn hạn; (4) tăng cường quản lý nợ nước ngoài của quốc gia; (5) gắn phân cấp với tự chịu trách nhiệm trong quyết định sử dụng vốn và trả nợ vay; (6) tăng cường minh bạch hóa trong công tác quản lý, thống kê và công bố thông tin nợ công; (7) phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ độc lập với thị trường chứng khoán; (8) xem xét việc xây dựng các chỉ tiêu về an toàn nợ công phù hợp với thông lệ quốc tế và tình hình mới.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2015, Số 620 (Tháng 11), tr. 14 – 17

6. Thấy gì từ cuộc khủng hoảng nợ công ở Châu Âu ?/ PGS. TS. Đinh Công Tuấn   

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu nguyên nhân chủ quan của khủng hoảng nợ công Châu Âu là: (1) việc gia nhập vào EU và Eurozone khiến cho các nước thành viên phải từ bỏ chính sách tiền tệ riêng của mình; (2) các nước thành viên Eurozone có cơ hội tiếp cận các nguồn vốn đầu tư nước ngoài dễ dàng, nhưng còn sự yếu kém trong quản lý vốn vay; (3) do Eurozone sử dụng chính sách lãi suất thấp từ 0% - 0,25% nên đã khuyến khích các nước vay nợ tràn lan, khó kiểm soát dấn đến đầu tư tràn lan, chi tiêu bừa bãi, gây nợ công cao; (4) nền kinh tế các nước thành viên tăng trưởng chậm, sức cạnh tranh kém, năng suất lao động thấp, thất nghiệp cao; (5) khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu; (6) rủi ro nợ công cao, các khoản vay nợ nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn, tỷ lệ nợ xấu lớn; (7) trình độ kinh tế ở các nước này khác nhau nhưng vẫn phải đảm bảo mục tiêu duy trì các dịch vụ công và chế độ an sinh xã hội; (8) công tác kiểm tra, kiểm soát nợ công và chi tiêu công, đầu tư công, quản trị yếu kém; (9) thiếu tính thống nhất giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2015, Số 620 (Tháng 11), tr. 24 - 27

 

Tổng hợp: Võ Hồng Thơ

Cập nhật ngày Thứ tư, 31 Tháng 8 2016 16:23
 

Tìm kiếm

Tin tức

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Góc Tin học


bottom
top

Tin đọc nhiều nhất

Ai đang trực tuyến?

Hiện có 12 khách Trực tuyến

Số lượt truy cập

Từ ngày 27/02/2009
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay120
mod_vvisit_counterTuần này333
mod_vvisit_counterTuần trước623

QR code truy cập nhanh


bottom

Bản quyền © 2014 Thư viện Trường Đại học An Giang
18, Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: +84 76 625 6565 nhánh 1605, E-mail: lib@agu.edu.vn
Website phát triển trên Joomla