top
logo
English (United Kingdom)Tiếng Việt (Vietnamese)

Có thể bạn chưa biết

Giờ phục vụ

  Thời gian mở cửa   Lịch trực Thư viện   Sự kiện trong tháng 

Trang chủ Tài liệu của Thư viện Giới thiệu danh mục sách Luật Hành chính và Luật Hình sự tháng 2/2017
Giới thiệu danh mục sách Luật Hành chính và Luật Hình sự tháng 2/2017
Người đăng Phan Hữu Nghị   
Thứ ba, 21 Tháng 2 2017 15:13

LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ LUẬT HÌNH SỰ

alt

Giáo trình xây dựng văn bản pháp luật / Nguyễn Cảnh Hợp (chủ biên) ... (và những người khác)

Nội dung sách trình bày các vấn đề chung về hoạt động xây dựng pháp luật, hệ thống văn bản pháp luật.

Số phân loại: 342.597/Gi108

 

 

alt

Giáo trình luật hành chính Việt Nam / Nguyễn Cửu Việt (chủ biên) ... (và những người khác)

Nội dung gồm 5 phần trình bày: luật hành chính trong hệ thống pháp luật Việt Nam; các chủ thể luật hành chính Việt Nam; các hình thức và phương pháp quản lý nhà nước; trách nhiệm theo luật hành chính; bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý nhà nước.

Số phân loại: 342.597/Gi108

alt

Luật hiến pháp Việt Nam : Đề cương môn học - câu hỏi ôn tập và những tình huống / Trương Đắc Linh ... (và những người khác)
Đề cập: Khái quát về luật hiến pháp và lịch sử lập hiến Việt Nam; Chế độ chính trị nước CHXHCN Việt Nam; Quốc tịch Việt Nam; Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; Khái quát về bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam; Chế độ bầu cử; Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ; Tòa án nhân dân và viện kiểm soát nhân dân; Chính quyền địa phương.
Số phân loại: 342.59702/L504

alt

Nguyên tắc hiến pháp về quyền con người, quyền công dân : Sách tham khảo / Lưu Đức Quang
Đề cập cơ sở lý luận của nguyên tắc hiến pháp về quyền con người, quyền công dân; kinh nghiệm lập hiến của một số nước trên thế giới đối với nguyên tắc hiến pháp về quyền con người, quyền công dân; nguyên tắc hiến pháp về quyền con người, quyền công dân trong lịch sử lập hiến Việt Nam; nguyên tắc hiến pháp về quyền con người, quyền công dân theo quy định hiện hành và một số tình huống thực tế; một số kiến nghị liên quan.
Số phân loại: 342.59702/Qu106

alt

Bình luận khoa học các điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 / Vũ Văn Nhiêm (chủ biên) ... (và những người khác)

Giải thích và bình luận những nội dung cơ bản nhất về các chương, điều của Hiến pháp.

Số phân loại: 342.59702/B312

 

 

alt

Cơ chế giám sát hiến pháp với việc bảo đảm quyền con người : Sách chuyên khảo / Vũ Văn Nhiêm, Nguyễn Mạnh Hùng, Lưu Đức Quang

Giới thiệu một số vấn đề lí luận cơ bản về cơ chế giám sát Hiến pháp với việc bảo đảm quyền con người và thực trạng cơ chế giám sát Hiến pháp ở Việt Nam cùng phương hướng đổi mới.

Số phân loại: 342.59702/Nh304

 

alt

Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam / Nguyễn Cảnh Hợp (chủ biên) ... (và những người khác)
Giáo trình gồm 13 chương trình bày: Khái quát về luật tố tụng hành chính Việt Nam; Các nguyên tắc của luật tố tụng hành chính Việt Nam; Thẩm quyền xét xử hành chính của tòa án nhân dân; Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hàng tố tụng hành chính; Người tham gia tố tụng hành chính; Các biện pháp khẩn cấp tạm thời, án phí và vấn đề cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng; Chứng minh trong tố tụng hành chính; Khởi kiện và thụ lý vụ án hành chính;...
Số phân loại: 342.597066/Gi108

alt

Thể chế công vụ : (Sách chuyên khảo) / Nguyễn Cảnh Hợp

Đề cập: Khái quát về công vụ và thể chế công vụ; Lịch sử thể chế công vụ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quy chế pháp lý, tuyển dụng, sử dụng, quản lý, chế độ tiền lương, xử lý kỷ luật, trách nhiệm vật chất của cán bộ công chức; Biên chế và quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước; Những vấn đề chủ yếu về hoàn thiện thể chế công vụ.

Số phân loại: 342.597068/H466

alt

Giáo trình luật thương mại quốc tế / Trần Việt Dũng (chủ biên) ... (và những người khác) . Phần I , Luật tổ chức thương mại thế giới
Nội dung gồm 7 chương nói về các nội dung của Luật tổ chức thương mại thế giới như: hệ thống thương mại đa phương GATT/WTO; Các nguyên tắc cơ bản của luật WTO; Luật WTO trong lĩnh vực thương mại hàng hóa  và thương mại dịch vụ; Luật WTO trong lĩnh vực thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ; Pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại, giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO.
Số phân loại: 343.087/Gi108-P1

alt

Giáo trình luật thương mại quốc tế : Luật kinh doanh quốc tế / Trần Việt Dũng (chủ biên) ... (và những người khác) . Phần II , Luật kinh doanh quốc tế

Khái quát về luật kinh doanh quốc tế; Hợp đồng thương mại quốc tế; Pháp luật về mua bán hàng hóa quốc tế; Pháp luật vận tải quốc tế; Pháp luật về nhượng quyền thương mại quốc tế; Thanh toán quốc tế; Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế.

Số phân loại: 343.087/Gi108-P2

 

alt

Giáo trình luật thuế / Nguyễn Thị Thủy (chủ biên) ... (và những người khác)

Trình bày lý luận chung về thuế và pháp luật thuế Việt Nam; Pháp luật thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ; Pháp luật thuế thu vào thu nhập; Pháp luật thuế thu vào việc sử dụng một số tài sản của nhà nước; Pháp luật về quản lý thuế.

Số phân loại: 343.59704/Gi108

 

 

alt

Giáo trình luật lao động / Trần Hoàng Hải (chủ biên) ... (và những người khác)
Khái quát về pháp luật lao động Việt Nam. Trình bày những vấn đề về quan hệ pháp luật lao động; Công đoàn; Việc làm - học nghề; Hợp đồng lao động; Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể; Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương; An toàn lao động, vệ sinh lao động; Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; tranh chấp lao động, giải quyết tranh chấp lao động và đình công; Quản lý nhà nước về lao động.

Số phân loại: 344.59701/Gi108

alt

Tòa án hình sự quốc tế - Góc nhìn Việt Nam / Nguyễn Bá Sơn (chủ biên) ... (và những người khác)

Trình bày những nét tổng quát của tòa án hình sự quốc tế; quyền tài phán và luật áp dụng; cơ cấu, tổ chức và cơ chế hoạt động; quyền và nghĩa vụ của các quốc gia; ý nghĩa của tòa án hình sự quốc tế; tòa án hình sự quốc tế và Việt Nam.

Số phân loại: 345.01/T401

 

alt

Giáo trình luật hình sự Việt Nam / Trần Thị Quang Vinh (chủ biên) ... (và những người khác) . Quyển 1 , Phần các tội phạm

Nội dung bao gồm: các tội xâm phạm an ninh quốc gia; các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm con người; các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân; các tội xâm phạm sở hữu; các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình; các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; các tội xâm phạm về môi trường; các tội xâm phạm về ma túy.

Số phân loại: 345.597/Gi108-Q1

alt

Giáo trình luật hình sự Việt Nam : Phần chung / Trần Thị Quang Vinh (chủ biên) ... (và những người khác)
Trình bày: khái niệm, nguyên tắc, nhiệm vụ, các đạo luật của luật hình sự; tội phạm, cấu thành tội phạm; khách thể, chủ thể của tội phạm; mặt khách quan, mặt chủ quan của tội phạm; các giai đoạn thực hiện tội phạm; đồng phạm; các tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi; trách nhiệm hình sự và hình phạt; hệ thống hình phạt; quyết định hình phạt; miễn, giảm trách nhiệm hình sự và xóa án tích; trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội
Số phân loại: 345.597/Gi108

alt

Tập bài giảng trách nhiệm hình sự và hình phạt / Trần Thị Quang Vinh ... (và những người khác)

Đề cập các vấn đề về: trách nhiệm hình sự và hình phạt; hệ thống hình phạt; quyết định hình phạt; miễn, giảm trách nhiệm hình sự và xóa án tích; trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội.

Số phân loại: 345.59704/T123

 

 

alt

Bình luận những điểm mới cơ bản của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 / Võ Thị Kim Oanh (chủ biên) ... (và những người khác)

Số phân loại: 345.59705/B312

 

 

 

 

alt

Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam / Võ Thị Kim Oanh (chủ biên) ... (và những người khác)
Giới thiệu các khái niệm, nhiệm vụ, nguồn và các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự. Trình bày cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng hình sự; chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hình sự; biện pháp ngăn chặn trong luật tố tụng hình sự; khởi tố vụ án hình sự; điều tra vụ án hình sự; truy tố; xét xử sơ thẩm vụ án hình sự; xét xử phúc thẩm vụ án hình sự; xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án; thủ tục đặc biệt; khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.
Số phân loại: 345.59705/Gi108

alt

Hình phạt tử hình trong luật hình sự Việt Nam : Sách chuyên khảo / Vũ Thị Thúy

Khái quát lý luận chung về hình phạt tử hình. Đề cập hình phạt tử hình trong luật hình sự Việt Nam và thế giới qua các thời kỳ lịch sử; hình phạt tử hình trong Bộ luật Hình sự 1999; một số kiến nghị nhằm hạn chế hình phạt tử hình trong Bộ luật Hình sự 1999.

Số phân loại: 345.59707/Th523

 

 

 

Cập nhật ngày Thứ sáu, 03 Tháng 3 2017 07:56
 

Tìm kiếm

Tin tức

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Góc Tin học


bottom
top

Tin đọc nhiều nhất

Ai đang trực tuyến?

Hiện có 4 khách Trực tuyến

Số lượt truy cập

Từ ngày 27/02/2009
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay375
mod_vvisit_counterTuần này2922
mod_vvisit_counterTuần trước2553

QR code truy cập nhanh


bottom

Bản quyền © 2014 Thư viện Trường Đại học An Giang
18, Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: +84 76 625 6565 nhánh 1605, E-mail: lib@agu.edu.vn
Website phát triển trên Joomla