top
logo
English (United Kingdom)Tiếng Việt (Vietnamese)

You may not know

Giờ phục vụ

  Thời gian mở cửa   Lịch trực Thư viện   Sự kiện trong tháng 

Quy định bổ sung tài liệu
Written by Thư viện   
Friday, 26 November 2010 15:59
There are no translations available.

QUY ĐỊNH BỔ SUNG TÀI LIỆU

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1884/QĐ-ĐHAG ngày 24 tháng 10 năm 2016

 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH BỔ SUNG

Điều 1. Phương thức bổ sung

1. Mua: Chủ yếu từ nguồn kinh phí của Trường;

2. Nhận biếu tặng: Từ cáccơ quantổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

3. Nhận tài liệu như phương thức lưu chiểu: tài liệu nội sinh của Trường.

Điều 2. Loại tài liệu bổ sung

1. Tài liệu in: sách, báo, tạp chí;

2. Tài liệu nghe nhìn:  đĩa CD-ROM, VCD, DVD;

3. Tài liệu nội sinh (bản in và bản điện tử): luận án, luận văn, khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học, giáo trình tài liệu giảng dạy, tạp chí khoa học, thông tin khoa học, kỷ yếu hội nghị, hội thảo;

4. Tài liệu điện tử: E-books, các bộ sưu tập, tạp chí điện tử, Cơ sở dữ liệu trực tuyến.

Chương II

CHÍNH SÁCH BỔ SUNG

Điều 3. Điều kiện bổ sung

1. Cơ sở bổ sung:

a) Theo chương trình đào tạo: Dựa vào tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo trong chương trình đào tạo, cán bộ Thư viện rà soát và lập danh mục đề nghị bổ sung;

b) Theo yêu cầu: Để phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập, giảng viên, sinh viên gửi “Phiếu Yêu cầu tài liệu” cho Thư viện. Cán bộ Bổ sung căn cứ vào “Phiếu Yêu cầu tài liệu” để rà soát, điều chỉnh số lượng cho phù hợp với chính sách và lập danh mục đề nghị bổ sung;

c) Bổ sung trực tiếp: Cán bộ, giảng viên có thể trực tiếp bổ sung các loại sách tham khảo cần thiết khi biết chắc chắn tài liệu này chưa có trong Thư viện;

d) Thư viện có nhiệm vụ chủ động thu thập, bổ sung tài liệu mới phù hợp với các ngành đào tạo của Trường và đáp ứng nhu cầu sử dụng của bạn đọc;

e) Đối với ấn phẩm định kỳ (báo và tạp chí), Thư viện bổ sung theo quý hoặc năm tùy theo nhà cung cấp để đảm bảo tính liên tục;

f) Đối với tài nguyên nội sinh (TNNS):

     Loại tài liệu
nội sinh

Quy trình tiếp nhận

Tiêu chuẩn tiếp nhận

Chọn lọc và lưu chiểu

Luận án Tiến sĩ và luận văn Thạc sĩ

- Sau khi có kết quả báo cáo, cán bộ, giảng viên nộp luận án, luận văn (cả bản in và bản điện tử) cho Phòng Tổ chức Chính trị (P.TCCT);

- P.TCCT bàn giao luận án, luận văn, kèm theo biên bản bàn giao cho Thư viện.

- Thư viện gửi Phiếu xác lập quyền truy cập cho tác giả (qua email). Tác giả chọn quyền truy cập cho bản điện tử và gửi phản hồi cho Thư viện.

- Bản in: trình bày theo đúng quy định;

- Bản điện tử: trình bày trên file .DOCX hay .PDF và minh họa kèm theo (nếu có). Bản điện tử phải trình bày thống nhất với bản in về hình thức và nội dung. Nếu tài liệu không có bản điện tử, Thư viện sẽ tiến hành số hóa dựa vào bản in đã nộp.

 

 

 

- Thư viện lưu chiểu toàn bộ các loại tài liệu nội sinh cả hai dạng:

+ Bản in: biên mục vào phần mềm quản lý (Verbary) và phục vụ tại chỗ (không cho mượn về)

+ Bản điện tử : biên mục vào phần mềm Dspace và phân quyền truy cập theo Phiếu xác lập quyền truy cập của tác giả.

 

 

Đề tài nghiên cứu khoa học, Giáo trình, tài liệu  giảng dạy đã được nghiệm thu

- Sau khi được nghiệm thu, cán bộ, giảng viên nộp cả bản in và bản điện tử cho Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác quốc tế (P.QLKH&HTQT).

-P.QLKH&HTQT bàn giao cho Thư viện (kèm theo biên bản bàn giao).

- Thư viện gửi Phiếu xác lập quyền truy cập cho tác giả (qua email). Tác giả chọn quyền truy cập cho bản điện tử và gửi phản hồi cho Thư viện.

Giáo trình, tài liệu  giảng dạy theo chuẩn đầu ra nhưng chưa được nghiệm thu.

- Cán bộ, giảng viên nộp trực tiếp bản in (có thể nộp thêm bản điện tử) cho Thư viện.

Khoá luận tốt nghiệp, Chuyên đề tốt nghiệp của sinh viên

- Sinh viên sau khi báo cáo nộp cả bản in và bản điện tử về Khoa hoặc Bộ môn.

- Khoa, Bộ môn bàn giao khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp kèm bản sao Bảng điểm báo cáo, Biên bản bàn giao cho  Thư viện. Thư viện chỉ lưu chiểu các khóa luận, chuyên đề từ loại khá trở lên.

+ Bản in: biên mục vào phần mềm quản lý (Verbary) và phục vụ tại chỗ (không cho mượn về)

+ Bản điện tử : biên mục vào phần mềm Dspace và cấp quyền truy cập mở đối với bạn đọc của Thư viện.

Tạp chí khoa học, Thông tin khoa học

P.QLKH&HTQT chuyển bản in và bản điện tử cho Thư viện sau khi tài liệu được xuất bản.

 

+ Bản in: nhập bổ sung vào phần mềm quản lý  và phục vụ tại chỗ (không cho mượn về)

+ Bản điện tử : biên mục vào phần mềm Dspace và cấp quyền truy cập mở đối với bạn đọc của Thư viện.

Kỷ yếu hội nghị, hội thảo

Các đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo chuyển kỷ yếu, tài liệu hội nghị hội thảo bản in (và bản điện tử nếu có) trực tiếp cho Thư viện.

 

 

g) Đối với tài liệu nhận tặng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường: Thư viện chọn lọc những tài liệu có giá trị sử dụng, nội dung phù hợp với nhu cầu bạn đọc để xử lý.

2. Số lượng bổ sung:

Tùy theo loại tài liệu và mục đích sử dụng, Thư viện đề nghị số lượng bổ sung như sau:

a) Đối với sách giáo trình: Bổ sung tối đa 10 quyển/01 tên giáo trình;

b) Đối với sách tham khảo:  Bổ sung tối đa 05 quyển/01 tên sách;

c) Đối với sách tra cứu: Bổ sung tối đa 02 quyển/01 tên sách;

d) Đối với báo, tạp chí: Bổ sung 01 số/01 loại;

e) Đối với tài nguyên nội sinh: Thư viện nhận và lưu giữ 01 bản in và 01 bản điện tử.6. Đối với tài liệu nhận tặng từ các cá nhân, tổ chức bên ngoài: Thư viện hoan nghênh các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước tặng tài liệu cho Thư viện. Tuy nhiên Thư viện có quyền loại bỏ các tài liệu không còn giá trị đối với kho sách

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 4. Điều khoản thi hành

Các quy định ban hành trước đây trái với quy định này đều được bãi bỏ.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Thư viện có nhiệm vụ theo dõi, cập nhật, giám sát việc thực hiện quy định bổ sung tài liệu và chỉ làm thủ tục thanh toán đối với những tài liệu bổ sung vào Thư viện;

2. Phòng Kế hoạch Tài vụ, có nhiệm vụ hướng dẫn Thư viện làm thủ tục thanh toán theo quy định;

3. Các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện đúng “Quy định bổ sung tài liệu” này./.

 

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                              Đã ký

                                                                                                                Võ  Văn Thắng

Xem văn bản đính kèm

 

Last Updated on Tuesday, 25 October 2016 16:11
 

Tìm kiếm

News

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Góc Tin học


bottom
top

Most read news

Who's online?

We have 54 guests online

Số lượt truy cập

Từ ngày 27/02/2009
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay43
mod_vvisit_counterTuần này603
mod_vvisit_counterTuần trước666

QR code truy cập nhanh


bottom

Bản quyền © 2014 Thư viện Trường Đại học An Giang
18, Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: +84 76 625 6565 nhánh 1605, E-mail: lib@agu.edu.vn
Website phát triển trên Joomla